Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett av våra absolut största folkhälsoproblem och givetvis läggs mycket energi och resurser på att hitta en lösning.

Den nya forskningen och förståelsen för Fascia och kroppen som en levande helhet ställer dock ämnet på sin spetts. För hur påverkas vi fysiskt av psykisk ohälsa? Var sitter trauma, tankar och känslor i kroppen – och hur förstår vi psykisk ohälsa utifrån perspektivet att det inte finns någon separation mellan tankar, känslor och kroppen?

När vår moderna kroppssyn delar upp kroppen i delar och förstår dem var och en för sig – var hamnar förståelsen för psykisk ohälsa?

Kan en förståelse för människan som en levande helhet ge oss nya möjliga lösningar för psykisk ohälsa?

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin samt Camilla Ranje Nordin

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden