Vad är det att känna?

Sökandet efter svar på vad en kropp egentligen är fortsätter. Tidigare har vi pratat om syn, hörsel, doft och smak som alla går att koppla till specifika kroppsdelar – ögon, öron, näsa och mun. Men när man börjar prata om känseln blir det inte lika lätt att begränsa och avgränsa.

Känseln är både inuti och utanpå, både nutid, dåtid och framtid. Känseln är själva gränssnittet mellan kroppen och medvetandet, mellan dig själv och människorna runt omkring dig, mellan dig och din omvärld – och här någonstans börjar det bli tydligt att det i känseln finns en nyckel till hur vi förstår vad en kropp är, vad vi är och hur vi kan förstå och uppnå vår fulla potential.

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin samt Per Johansson.

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden