Vad är Fascia? Anatomi & Fysiologi

Vad är Fascia: definition av Guimberteux och Armstrong 2015

Fascia är det elastiska, sammanhängande nätverk i kroppen, som sträcker sig från ytan av huden ner till cellernas kärnor – och även in i cellkärnan. Detta omfattande nätverk är rörligt, anpassningsbart, fraktalt och oregelbundet. Fascian utgör den grundläggande strukturella konstruktionen i den mänskliga kroppen.

Vad är Fascia – gammal beskrivning

  • Tunt lager runt en muskel, det vita vi ser när vi tittar på en köttbit.
  • Går i linje med den tidigare idén om en uppdelad kropp, där fascia är det som separerar olika delar och lager från varandra.

Vad är Fascia – uppdaterad förklaring

Schleip 2013, Stecco 2011, 2014, 2015, 2018, Langevin 2002, 2006

  • Fascia är ETT system, utan början och slut, som underhåller och upprättar sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan olika delar av kroppen.
  • Vår kropp, allt i vår kropp, består av celler och substansen utanför cellerna, den Extracellulära Matrixen (ECM)
  • En vävnad, är en grupp celler med liknande uppgift (muskelvävnad, skelettvävnad) och allt är omslutet av ECM.

Den Extracellulära Matrixen (ECM)

  • ECM består av fibrer (t.ex. kollagen) som står för stabilitet
  • … och den flytande, gelliknande grundsubstansen (inkl. hyaluronsyra, glukosaminoglykaner och vatten) som ser till att cellmigrering, stötdämpning och glidförmågan fungerar som det ska.
  • Den här strukturen möjliggör för sammankoppling och kommunikation mellan alla delar i kroppen.
  • Fascia, är den extracellulära matrixen och de celler som skapar och underhåller ECM (t.ex. fibroblaster och fasciacyter).

Fördjupa dig i Fascians anatomi och fysiologi

Fascians embryologi

Hela kroppen, alla vävnader och organ formas utifrån tre olika celltyper (groddskivor). En av dem, mesodermet är ursprunget till all bindväv och fascia, benvävnad, brosk och muskulatur.

Read more

Kollagen

Näst efter vatten är kollagen den vanligaste komponenten i bindväv. Kollagen utgör ca 30% av kroppens protein.

Read more

Vad består fascia av?

Vår kropp består av celler och det som är utanför cellerna, den extracellulära matrisen (ECM). Fascia är ECM och de celler som skapar och underhåller ECM. Här listar vi fascians komponenter.

Read more

Guimberteau

Kirurgen Jean Claud Guimberteau har under 15 år, genomfört mer än 1200 undersökningar av Fascia som han har filmat med endoskop in vivo (i levande objekt), i samband med kirurgiska ingrepp på människa

Read more