Varför är motståndet mot C-vitamin fortfarande så stort?

Varför säger alla ”experter” i TV att vi inte behöver eller att det är skadligt med extra C-vitamin? Varför lär sig inte läkare idag mer om nutrition? Enligt Peter Martin, läkare i funktionsmedicin, ingår det 12 timmar näringslära i läkarutbildningen, 12 timmar under mer än 5,5 år studier!  Att vi behöver energi och protein anses som självklart men djupare kunskap om näringsämnen är bristfällig. I våra celler sker en mängd olika biokemiska reaktioner för att ge oss energi för att överleva och dessa reaktioner fungerar inte av sig själva. Till det behövs näring, bland annat en mängd olika mikronutrienter, som ingår i olika ensymer som driver reaktionerna. Mikronutrienter är olika vitaminer och mineraler, till exempel C-vitamin, olika B-vitaminer, magnesium, selen med flera, och de behövs alltså för att olika enzymer ska fungera. Enzymer som behövs för energi- och proteinproduktion, celldelning, immunförsvar med mera.

Nästan alla djur, utom de flesta primater (dit hör människan) och marsvin, producerar sitt eget C-vitamin i levern, av glukos. C-vitamin (askorbinsyra) och glukos har därför en liknande molekyluppbyggnad, vilket vi ska ta upp mer om senare. 

Hur bildas C-vitamin?

Processen som bildar C-vitamin sker i fyra steg med hjälp av olika enzymer. Enzymet för det sista steget i reaktionskedjan fungerar inte hos oss, vi har DNA-koden för enzymet men överförandet av koden vid proteintillverkningen fungerar inte fullt ut, utan proteinet som bildas (enzymet), blir inte fullständigt och fungerar därför inte. Någonstans långt tillbaka under evolutionen tappade våra föregångare den viktiga funktionen att tillverka eget C-vitamin. Vi, de flesta apor och även marsvin, måste alltså få i oss allt det C-vitamin vi behöver via mat eller tillskott. För våra föregångare var detta aldrig några problem, de åt stora mängder C-vitaminrik råkost, blad, frukt och bär varje dag. Inte den utarmade, ofta fabriksprocessade, mat som många av oss äter idag, upphettad, fryst och upphettad igen (C-vitamin är extremt känsligt för värme och syrepåverkan). De var heller inte utsatta för den stress vi utsätts för idag. Inga gifter i maten (de visste vad som var ätbart eller inte), ingen alkohol, inga luftföroreningar, rökning eller dagens mentalt stressiga vardag och informationskaos. De drabbades inte av det vi kallar välfärdssjukdomar, de rörde sig dagligen utan att överdriva och blev de sjuka så visste de säkert vilka växter som var extra näringsrika och bra i den situationen. Annars blev de, så att säga, bortvalda av evolutionens urval. Så våra föregångare levde vidare och klarade sig bra trots sin mutation. 

Som parentes kan jag berätta att jag såg ett program om orangutanger för ett tag sedan. Runt om dem fanns tusentals giftiga växter bland alla de som var ätbara och mamman visade ungarna precis vad som var ätbart eller inte. En äldre hona led av artros i axel och armbåge. Hon tuggade en speciell växt med antiinflammatoriska egenskaper till en grönmassa, spottade ut den och smorde den på sina leder!

Hur mycket C-vitamin är det då rimligt att vi behöver?

Till ett marsvin (max 1 kg) rekommenderas tillskott av 25 mg C-vitamin per dag annars vet man att det kommer att dö av hjärt-kärlsjukdom. Vid sjukdom eller annan stress hos djuret rekommenderas extra tillskott av C-vitamin. En gorilla, som lever av grönfoder (ej tillagat), äter 4-5 gram C-vitamin per dygn. En get, som producerar eget C-vitamin, producerar 13 gram per 70 kg kroppsvikt och dygn och i stressat tillstånd upp mot 100 gram.

Livsmedelsverket rekommenderar till en människa, oavsett vikt, 75 mg! Det kan de allra flesta lätt få i sig via maten och den minimala mängden skyddar mot allvarliga skador av skörbjugg. Skörbjugg är en bristfällig uppbyggnad av kollagen, kroppens vanligaste protein, som ingår i all bindväv, brosk, skelett mm. Det här är den funktion som de allra flesta känner till som det viktiga med C-vitamin. 

Men C-vitamin har så otroligt många fler funktioner än att skydda mot skörbjugg. Det ingår i mer än 500 olika reaktioner i kroppen, framförallt för att stärka immunförsvaret! Blir man sjuk eller utsätts för ökad stress på annat sätt (stress är all typ av belastning på kroppen), så ökar behovet av C-vitamin (och även andra vitaminer, mineraler mm) för att fysiologin ska fungera optimalt. Det går helt enkelt åt mer att driva kroppens fysiologi då metabolismen ökar för att kämpa mot en sjukdom eller annan överbelastning. Det här pratar man aldrig om inom den gängse sjukvården, man utreder heller inte näringsstatus av olika näringsämnen med mera, som man gör inom funktionsmedicinen. 

Vad gäller C-vitamin och skörbjugg, så kan man enligt forskningen, drabbas av lokal skörbjugg, där viss vävnad inte har tillräckligt med C-vitamin för att producera ett väl fungerande kollagen, inte minst lungvävnad och artärväggar. Alla känner väl också igen ömheten och blödningstendensen i tandköttet och som ökar då man är sjuk? 

De funktioner som känns mest aktuella att prata om i dessa tider är väl förstärkningen av immunförsvaret och inte minst C-vitaminets antivirala effekt! Enligt forskaren Thomas Levy finns det minst 20 olika mekanismer som med hjälp av C-vitamin stärker immunförsvaret. Han menar också att det inte finns något känt virus som inte förgörs av höga doser C-vitamin! Vissa kroniska virus finns dock kvar, då de är väldigt motståndskraftiga men sjukdomssymptomen försvinner.

C-vitamin dödar virusinfekterade celler genom att interagera med järn och döda cellen med hjälp av väteperoxid och fria väteradikaler. Endast de infekterade cellerna selekteras ut, genom att de ansamlar höga nivåer av järn, detta gäller även cancerceller, och de friska cellerna stärks istället av C-vitamin.

Det som är allra viktigast vid oralt intag av C-vitamin, är dosen och antalet doser uppdelat under dygnet, då regelbundet intag ger jämnare plasmanivåer. Helst minst fyra gånger per dag och mängden måste anpassas efter belastningsnivå. Djuren producerar ju, som sagt, C-vitamin kontinuerligt och ökar dosen vid stress. Stress ger en ökad belastning av cellerna och mer energi måste produceras, vilket i sin tur ökar mängden fria radikaler. Man kan säga att för djuren är C-vitamin ett stresshormon. Vid ökad stress ökar kortisolnivåerna i blodet, vilket i sin tur ökar blodsockerhalten, alltså mer glukos i blodet. Glukos omvandlas nu till C-vitamin i levern hos de flesta djur (hos kräldjur och liknande sker det i njurarna) och kortisolet hjälper C-vitamin att ta sig in i cellerna.

Man ska också undvika att ta C-vitamintillskott ihop med glukos (socker) då de, pga molekylernas likhet, konkurrerar om samma transportkedjor in i cellerna, Glukosen kan därför försämra upptaget av C-vitamin. Ju mer glukos det finns i blodet ju mindre C-vitamin kommer in i cellerna! Vilket innebär att högt blodsocker kan ge skörbjugg i vissa vävnader, vilket är en orsak till att diabetes kan orsaka en skör bindväv och även blindhet, då det är för låga nivåer av C-vitamin i näthinnan. Mer om diabetes och C-vitamin kommer i en senare artikel. 

Nu har vissa forskare åter (25/5 2022) även varnat för antioxidanter i allmänhet och C-vitamin i synnerhet, att det är skadligt och att det gynnar cancercellers tillväxt (malignt melanom). Det varnades även för antioxidanter i media 2019, då en speciell form av E-vitamin och acetylcystein. Den här forskningen har fått mycket kritik från andra forskare som menar att den är felaktig då man använder beredningar och varianter i koncentrationer som inte förekommer i kosttillskott. Malignt melanom gynnas dessutom av starkt solande och cancer i allmänhet gynnas av mycket socker. Det vore mer på sin plats att varna för mycket socker och andra tillsatser i kosten än antioxidantrika frukter och grönsaker och kosttillskott. Vilda djur får sällan cancer eller hjärtinfarkt, det är våra tamdjur som drabbas mer då vi ändrar och försämrar deras kost genom att vi tillför stora mängder socker. Det finns otroligt mycket stark forskning om hur C-vitamin motverkar och botar cancer. C-vitamin är en livsviktig antioxidant och samverkar med en en hel arsenal av andra antioxidanter och det är viktigt att äta en varierad kost med mycket oprocessade grönsaker och frukter, tillsammans med kosttillskott för att säkra kollagenets vitalitet (stärker blodkärl och hjärta) och ett gott immunförsvar i allmänhet.