7 saker du bör känna till om C-vitamin

Många känner kanske till att C-vitamin är bra för immunförsvaret – men visste du att produktionen av ny Fascia är beroende av C-vitamin? Eller att vi förbrukar 7 gånger mer C-vitamin vid stress?

Sedan vi i mars 2020 gav Camilla Ranje Nordin uppdraget att ta fram en artikelserie om hur man kan stärka immunförsvaret har hon pratat nästan oavbrutet om C-vitamin och hon påstår att i princip ALLA människor bör börja med dagliga tillskott av stora doser C-vitamin.

I den här artikeln listar vi sju saker du bör känna till om C-vitamin

1. Människor tillverkar inte eget C-vitamin – till skillnad från nästan alla andra däggdjur

De allra flesta däggdjur, med några undantag, bildar själva C-vitamin i levern, ifrån glukos. Till undantagen hör de flesta primater, dit vi människor hör, samt marsvin och någon fladdermusart. Det innebär att vi måste få i oss allt vi behöver genom det vi äter. Vårt rekommenderade dagliga intag (RDI) enligt livsmedelsverket är 75 mg för en vuxen, något mer om man är gravid eller ammar.

En gorilla, som liksom vi inte kan bilda eget C-vitamin, får via sin föda (grönfoder) i sig 30 mg/kg och dag, vilket blir, för en gorilla på 150 kg, 4500 mg/dag. Ett marsvin, som väger knappt ett kg, får via maten i sig 30 mg/dag. Omräknat till en människa på 70 kg skulle det motsvara 2100 mg/dag.

En get producerar 7 gånger mer C vitamin under stress – hur mycket mer c-vitamin äter du när du är stressad?

En get, som producerar eget C-vitamin, producerar 185 mg/kg och dag då den är frisk, och upp till 1400 mg/kg och dag då den utsätts för någon form av stress. Det blir omräknat till 70 kg, 13000 mg (13 g) i friskt tillstånd och upp till 100000 mg (100 g) vid stress.

Vårt rekommenderade dagliga intag (RDI) på 75 mg/dag motsvarar ca 1,1 mg/kg.

Är det någon som läst eller hört något om att vi i det moderna samhället har stressrelaterade problem? Här borde en klocka ringa!

2. Det finns enormt mycket ny forskning om C-vitaminets funktion

Varför det inte pratas mer om C-vitamin i media är en gåta, med tanke på hur otroligt mycket forskning det finns om C-vitaminets funktion och hälsofördelar. När vi fick den här artikeln av Camilla Ranje Nordin innehöll den 1 1/2 A4 text och 3 A4 referenser. Av de 83 källorna listade nedan är drygt hälften från de senaste 15 åren.

C-vitamin är sedan gammalt mest känt för bristsjukdomen skörbjugg, en rubbning i kollagenbildningen, som drabbade personer med allvarlig C-vitaminbrist.

Eftersom kollagen är kroppens vanligaste protein och finns i all typ av bindväv (skelett, brosk, fascia osv) så är kollagensyntesen högst väsentlig. I slutet av 1700-talet upptäcktes det att citronjuice botade skörbjugg och 1937 fick fysiologen och biokemisten Albert Szent-Györgyi nobelpris för sin upptäckt av C-vitamin.

RDI är satt för att undvika skörbjugg men C-vitamin har så många fler funktioner i kroppen än att ”bara” medverka vid kollagensyntesen.

Människa har dock en effektivare mekanism, än t ex marsvin, att återvinna och ta till vara på det C-vitamin som finns. Koncentrationen av C-vitamin i olika vävnader i kroppen skiljer sig också väsentligt, t ex 0,2 mM i muskler och hjärta medan det i hjärna och binjurar finns upp till 10 mM. Även ögonen innehåller stora mängder.

Det finns enormt mycket forskning på C-vitamin och man har som sagt, funnit att det har en stor mängd fler fysiologiska funktioner i kroppen än att förhindra skörbjugg.

Det är ett co-enzym (katalysator) som, förutom att medverka vid bildning av kollagen, även medverkar i en mängd andra reaktioner, som energiomsättning, nervsystemets funktion, immunsystemets funktion.

Det är en kraftfull antioxidant som skyddar mot fria radikaler och fungerar även som antihistamin.

Det har också antibakteriella och antivirala effekter.

3. C-vitaminets 12 viktigaste funktioner för kroppen

C-vitamin har så otroligt många viktiga funktioner i kroppen att man lätt blir förvirrad.

För att förenkla har vi gjort en checklista på de mest grundläggande funktionerna C-vitamin har i kroppen.

 • Det medverkar vid bildning av kollagenfibrer i bindväv och fascia.
 • Stärker både det medfödda och det förvärvade immunförsvaret.

Behövs för fagocyternas funktion (medfödda immunförsvaret). Det är 10 ggr högre nivå i vita blodkroppar än i plasma.

Behövs för mognad och funktion av T-celler (förvärvade immunförsvaret), produktion av interferon, påverkar replikering av virus.

Påverkar stamceller och differentiering till mogna blodceller. Färsk forskning visar att blodkroppsbildande stamceller i benmärgen innehåller upp till 20 ggr så mycket C-vitamin som mogna differentierade celler.

 • Kraftfull antioxidant, tar hand om överskott av fria radikaler, genom att donera elektroner, askorbinsyra kan donera två elektroner, vilket gör den effektivare än många andra antioxidanter, som donerar en elektron.
 • Behövs för nervsystemets funktion, medverkar vid syntes av neurotransmittorer, och kan därför bidra till att minska depression.
 • Ökar upptaget av järnjoner.
 • Skyddar kärlväggarna genom att kväveoxid kan produceras i kärlväggarna som blir mer elastiska. Fria radikaler skadar endotelcellerna i kärlväggarna vilket förhindrar bildning av kväveoxid. Sänker indirekt blodtrycket.
 • Minskar skadligt kolesterol.
 • Medverkar vid transport av fettsyror.
 • Har en antibakteriell och antiviral effekt och förbättrar läkning av infektioner.
 • Antihistamin, kan användas vid allergier och pollenreaktioner.
 • Minskar stresspåverkan.
 • Har funnits ha en positiv epigenetisk inverkan.

4. Kan C-vitamin användas vid behandling av cancer, lunginflammation & andra sjukdommar?

Det finns mycket forskning där C-vitamin visats ha effekt för att behandla en mängd olika sjukdomar, som t ex lunginflammation och cancer. Då C-vitamin används i terapeutiskt syfte ges det i enormt höga doser. På senare tid har intravenös behandling av cancer i megadoser på upp till 100-200 g givit bra resultat. Det har även ökat effekten av traditionell cellgiftbehandling och underlättat bieffekterna så patienten mår bättre. Det krävs riktigt höga doser för att behandla t ex cancer, också beroende av skede i sjukdomen, och då det ges intravenöst är upptaget 100%. Även sepsis har behandlats intravenöst med goda resultat.

C-vitamin har, förutom de ovan nämnda, visat sig hjälpa vid behandling av andra inflammationer och infektioner som tuberkulos, kikhosta, stelkramp, körtelfeber, polio, gulsot, förgiftningar, snabbar på läkning av sår och brännskador, positiv effekt vid diabetes, blödningar och blödande tandkött, mm, mm. Alla dessa positiva effekter av C-vitamintillförsel tillskrivs dess kraftfulla antioxidativa egenskaper samt effekter på immunförsvaret. Precis nyligen, nu i april 2020, så har det startat upp en studie på behandling av COVID-19-patienter med C-vitamin intravenöst. Studien görs i Wuhan, Kina, och omfattar 140 patienter, en placebokontrollgrupp och en grupp som ges 24 g/dag i 7 dagar. Den studien ska vara klar i september 2020.

 

 

5. Vi behöver mer C-vitamin när kroppen belastas (t.ex. stress, sjukdom, träning)

Oxidativ stress uppstår då kroppen utsätts för någon form av belastning, som t ex sjukdom, psykisk stress, fysisk ansträngning, olika gifter, alkohol, rökning, fetma mm.

Det bildas alltid, även normalt, en viss mängd fria radikaler i cellernas energiproduktion men vid stress bildas mer och blir det för mycket så kan de allvarligt skada våra celler och framkalla inflammationer och sjukdomar.

För att bekämpa och neutralisera dessa fria radikaler behövs antioxidanter. C-vitamin, askorbinsyra, är en kraftfull antioxidant då den har två elektroner att skänka, jämfört med andra vanliga antioxidanter som endast har en elektron över (se separat avsnitt om oxidativ stress).

C-vitamin är alltså effektiv på att bekämpa oxidativ stress och förbrukas då snabbare vid sjukdom, stress, fysisk ansträngning, rökning, fetma mm. Inflammation skapar kraftig oxidativ stress och de fria radikalerna fungerar då som signalproteiner, så de behövs till viss del, men för mycket skadar oss, som sagt. Den oxidativa stressen skapar dock ännu mer inflammation, en ond cirkel uppstår om ingen tar hand om dem.

I och med att C-vitamin är en viktig antioxidant så förbrukas mer C-vitamin ju mer oxidativ stress man utsätts för. Djur som själva producerar C-vitamin producerar också mer C-vitamin då de utsätts för stress, geten i exemplet ovan.

I en undersökning har man mätt koncentrationen av C-vitamin i plasma och i muskulatur hos allvarligt sjuka patienter med C-vitaminbrist, som då de tillförts rekommenderade (låga) doser på 125 mg/dag, oralt eller intravenöst, inte fått ökade nivåer i plasma eller muskulatur. Detta tyder på att sjukdomen förbrukar mycket C-vitamin och alltså att högre doser behövs för att få upp nivåerna.

6. Det är svårare än man tror att få i sig C-vitamin via maten

C-vitamin finns endast i frukt, bär och grönsaker, och bäst är det med råa, färska och opåverkade råvaror, då C-vitamin snabbt förstörs då det tillagas, fryses eller på annat sätt processas. Pressad fruktjuice förlorar i C-vitaminhalt direkt eftersom det snabbt oxiderar med syre, på grund av sin instabilitet. Det är en av de minst stabila vitaminerna.

Gul och röd paprika, blomkål, broccoli, grönkål, spenat, citrus, kiwi, brysselkål, pepparrot, nypon, brännässla, jordgubbar, kirskål, maskrosblad är stora C-vitaminkällor. Äter man stora mängder av dessa frukter och grönsaker, i färsk form, så kan man få i sig runt 500 mg, kanske upp till 1 g. Dock är växternas näringsinnehåll inte konstant, utan beror av jordmån, soltimmar, gödning, vattentillgång, ekologisk eller konventionell odling mm.

Tyvärr är ofta den mat vi äter idag, utarmad på C-vitamin, då den kanske tillagats, frysts, och tillagas eller värms igen. Ser vi till matsituationen för våra äldre, på äldreboenden eller sjukhus, så är nog inte maten speciellt rik på C-vitamin. De äter dessutom ofta små portioner då aptiten tryter. C-vitamintillskott ges inte heller på sjukhusen, så man kan nog utgå ifrån att de flesta sjuka, då de behöver det som mest, har ett stort underskott av C-vitamin.

7. Så kan du räkna ut hur mycket C-vitamin du behöver

Dosering av C-vitamin, och kroppens behov, varierar och är beroende av många olika faktorer; individens genetik, matvanor, levnadsvanor, dagsform, alkohol, rökning, droger, stresstålighet, kemisk påverkan, resor mm.

Det finns mängder av forskning som visar att högre doser än dagens rekommenderade har positiva effekter och att det är viktigt att hela tiden anpassa sin dos efter dagsform!

Det är svårt att överdosera C-vitamin, det lagras inte i kroppen utan rensas ut med urinen, och det finns inget rapporterat dödsfall relaterat till C-vitamin. LD-50-dosen ligger på 11900 mg/kg kroppsvikt, intag vid ett och samma tillfälle (aspirin 200 mg, paracetamol 1944 mg). LD-50 är ett värde på hur giftig en substans är, den dos då 50% av försöksdjuren dör. Ju lägre värde desto giftigare substans.

En människa på 70 kg behöver då få i sig närmare ett kg, vid samma tillfälle. Det som troligen händer vid högt intag är att man får orolig mage och diarré, vilket ger sig direkt om man slutar ta C-vitamin eller minskar dosen. Mängden för vad magen tål varierar efter kroppens behov, då man är utsatt för kraftig oxidativ stress så klarar man av en högre dos.

Enligt flera forskare så kan underhållsbehovet för en vuxen variera mellan 500 mg och 10g per dag, utspritt under dagen, beroende av omständigheter. Ett minimumintag på 2-4 g per dag är en bra daglig underhållsdos för vuxna, helst spritt på 3-4 ggr per dag. Så fort man känner minsta tecken på sjukdom, ökas dosen radikalt och tas tätare, minst varannan timme.

Ett sätt då att ta reda på vad just du tål, är att dosera 1-2 g varannan timme och notera den totala mängden då magen säger stopp, minska därefter till 50-90% av den mängden. Detta ska vara idealisk dos för just den stressnivån och livssituationen.

Värt att notera är att en cigarett förbrukar 25 mg C-vitamin. Högt sockerintag motverkar också C-vitaminets effekter, vilket alltså gör att intaget måste öka.

Har man problem med njurar eller haft problem med njursten så kan man iaktta viss försiktighet, men det finns inga klara belägg för att C-vitamin ökar risken för njursten. Tvärtom så behandlas njursten med C-vitamin.

Uttorkning är troligen ett större problem vid njursten. Är man njurtransplanterad kan det vara kontraindikativt liksom om man lider av brist på enzymet Glukos-6-fosfatdehydrogenas (ger anemi), men det senare gäller mer för höga doser främst intravenöst, och då bör det kollas först med blodprov.

Forskning om C-vitamin

 • Ang A. et al, 2018. Vitamin C and immune cell function in inflammation and cancer.
 • Belfield, W.O. and Stone, I. 1975. Megascorbic and megascorbic therapy: A new orthomolecular modality in veterinary medicine.
 • Bucca C. et al, 1990. Effect of Vitamin C on Histamine Bronchial Responsiveness of Patients With Allergic Rhinitis.
 • Camarena V. & Wang G, 2017. The Epigenetic Role of Vitamin C in Health and Disease.
 • Cameron, E. & Pauling, L. 1976. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Prolongation of survival times in terminal human cancer.
 • Cameron, E. & Pauling, L. 1978. The orthomolecular treatment of cancer: Reevaluation of prolongation of survival times in terminal human cancer.
 • Cameron, E. & Pauling, L. 1979. Cancer and Vitamin C.
 • Campbell, G.D. Jr., Steinberg, M.H. and Bower, J.D. 1975. Ascorbic acid induced hemolysis in G-6-PD deficiency.
 • Carr A.C, 2020. A new clinical trial to test high-dose vitamin C in patients with COVID-19.
 • Carr A.C, 2020. Is the VITAMINS RCT indicating potential redundancy between corticosteroids and vitamin C?
 • Carr A.C. & Cook J, 2018. Intravenous Vitamin C for Cancer Therapy – Identifying the Current Gaps in Our Knowledge
 • Carr A.C. & Maggini S, 2017. Vitamin C and Immune Function.
 • Carr A.C. et al, 2013. A Randomized Steady-State Bioavailability Study of Synthetic versus Natural (Kiwifruit-Derived) Vitamin C.
 • Carr A.C. et al, 2013. Human skeletal muscle ascorbate is highly responsive to changes in vitamin C intake and plasma concentrations.
 • Carr A.C. et al, 2017. Hypovitaminosis C and vitamin C deficiency in critically ill patients despite recommended enteral and parenteral intakes.
 • Cathcart, R.F. 1975. Clinical trial of vitamin C.
 • Cathcart, R.F. 1976. Clinical use of large doses of ascorbic acid. Presented at the annual meeting of the California Orthomolecular Medical Society, San Francisco, February 19, 1976.
 • Cathcart, R.F. 1978. Vitamin C as a detoxifying agent. Presented at the annual meeting of the Orthomolecular Medical Society, San Francisco, January 21, 1978.
 • Cathcart, R.F. 1979. Vitamin C – The missing stress hormone. Presented at the annual meeting of the Orthomolecular Medical Society, San Francisco, March 3, 1979.
 • Cathcart, R.F. 1981. The method of determining proper doses of vitamin C for the treatment of disease by titrating to bowel tolerance.
 • Chen Q. et al, 2005. Pharmacologic ascorbic acid concentrations selectively kill cancer cells: Action as a pro-drug to deliver hydrogen peroxide to tissues.
 • Chen Q. et al, 2007. Ascorbate in pharmacologic concentrations selectively generates ascorbate radical and hydrogen peroxide in extracellular fluid in vivo.
 • Chen Q. et al, 2008. Pharmacologic doses of ascorbate act as a prooxidant and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice.
 • Cousins, N. 1 979. Anatomy of an Illness as Perceived by the Patient.
 • Fowler A.A. et al, 2014. Phase I safety trial of intravenous ascorbic acid in patients with severe sepsis
 • Gan L. et al, 2019. Vitamin C Inhibits Triple-Negative Breast Cancer Metastasis by Affecting the Expression of YAP1 and
 • Garcia-Diaz et al, 2014. Vitamin C in the Treatment and/or Prevention of Obesity.
 • Gerecke C. et al, 2018. Vitamin C promotes decitabine or azacytidine induced DNA hydroxymethylation and subsequent reactivation of the epigenetically silenced tumour suppressor CDKN1A in colon cancer cells.
 • Gillberg L. et al, 2018. Vitamin C – A new player in regulation of the cancer epigenome
 • Gorton H.C. & Jarvis K, 1999. The Effectiveness of Vitamin C in Preventing and Relieving the Symptoms of Virus-induced Respiratory Infections.
 • Greenwood, J. 1964. Optimum vitamin C intake as a factor in the preservation of disc integrity.
 • Grosso G. et al. 2013, Effects of Vitamin C on health: a review of evidence.
 • Hasselholt S. et al, 2015. Distribution of vitamin C is tissue specific with early saturation of the brain and adrenal glands following differential oral dose regimens in guinea pigs.
 • Hemilä H. & Suonsyrjä T, 2017. Vitamin C for preventing atrial fibrillation in high risk patients: a systematic review and meta-analysis.
 • Hemilä H. 2017, Vitamin C and Infections.
 • Herbert, V. and Jacob, E. Destruction of vitamin B12 by ascorbic acid. JAMA, 230:241-242, 1974.
 • Hooper M.H. et al, 2019. The Adrenal-Vitamin C Axis: From Fish to Guinea Pigs and Primates.
 • Huijskens M.J. et al, 2016. Ascorbic acid serum levels are reduced in patients with hematological malignancies.
 • Humphrie S. 2014. Föreläsning om C-vitamin för Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin.
 • Juraschek S.P, et al, 2012. Effects of vitamin C supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials.
 • Kalokerinos, A. 1974. Every Second Child, Thomas Nelson, Australia, 1974.
 • Kim H. et al. 2012, The Analysis of Vitamin C Concentration in Organs of Gulo-/- Mice Upon Vitamin C Withdrawal.
 • Kim W-Y. et al, 2018. Combined vitamin C, hydrocortisone, and thiamine therapy for patients with severe pneumonia who were admitted to the intensive care unit: Propensity score-based analysis of a before-after cohort study.
 • Kim Y. et al, 2013. Vitamin C Is an Essential Factor on the Anti-viral Immune Responses through the Production of Interferon-a/b at the Initial Stage of Influenza A Virus (H3N2) Infection.
 • Klenner, F.R. 1948. Virus pneumonia and its treatment with vitamin C
 • Klenner, F.R. 1949. The treatment of poliomyelitis and other viral diseases with vitamin C.
 • Klenner, F.R. 1971. Observations on the dose and administration of ascorbic acid when employed beyond the range of a vitamin in human pathology.
 • Klenner, F.R. 1974. Significance of high daily intake of ascorbic acid in preventive medicine.
 • Lewin, S. 1976. Vitamin C: Its Molecular Biology and Medical Potential
 • Li R, 2016. Vitamin C, a Multi-Tasking Molecule, Finds a Molecular Target in Killing Cancer Cells.
 • Libby, A.F. and Stone, I. 1977. The hypoascorbemia-kwashiorkor approach to drug addiction therapy: A pilot study
 • Linster C.L. & Van Schaftingen E, 2006. Vitamin C Biosynthesis, recycling and degradation in mammals
 • Liugan M. & Carr A, 2019. Vitamin C and Neutrophil Function: Findings from Randomized Controlled Trials.
 • Lykkesfeldt J. & Tveden-Nyborg P, 2019. The Pharmacokinetics of Vitamin C.
 • Manning J. et al, 2013. Vitamin C Promotes Maturation of T-Cells.
 • Marik P.E, 2019. Vitamin C: an essential “stress hormone” during sepsis.
 • Marik P.E. et al, 2017. Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock A Retrospective Before-After Study.
 • McRae M.P, 2008. Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials.
 • Moser M.A. & Chun O.K, 2016. Vitamin C and Heart Health: A Review Based on Findings from Epidemiologic Studies.
 • Murata, A. 1975. Virucidal activity of vitamin C: Vitamin C for the prevention and treatment of viral diseases.
 • Padayatti S.J, et al, 2004. Vitamin C pharmacokinetics: Implications for oral and intravenous use.
 • Pauling, L. 1970. Vitamin C and the Common Cold.
 • Pauling, L. 1976. Vitamin C, the Common Cold, and the Flu.
 • Righi N.C. et al, 2020. Effects of vitamin C on oxidative stress, inflammation, muscle soreness, and strength following acute: meta-analyses of randomized clinical trials.
 • Salaman, M. 1980. Fighting infection-the cat and the ”C”.
 • Sant D.W. et al, 2018. Vitamin C promotes apoptosis in breast cancer cells by increasing TRAIL expression.
 • Schoenfeld J.D. et al, 2018. O2- and H2O2-Mediated Disruption of Fe Metabolism Causes the Differential Susceptibility of NSCLC and GBM Cancer Cells to Pharmacological Ascorbate
 • Schoenfeld J.D. et al, 2018. Pharmacological Ascorbate as a Means of Sensitizing Cancer Cells to Radio-Chemotherapy While Protecting Normal Tissue
 • Shenoy N, 2018. Ascorbic acid in cancer treatment: let the phoenix fly.
 • Siegel, B.V. 1975. Enhancement of Interferon Response by poly(rI).- poly(rC) in Mouse Cultures by Ascorbic Acid.
 • Siegel, B.V., Morton, J.I. 1977. Vitamin C and the Immune Response.
 • Stephenson C.M. et al, 2013. Phase I clinical trial to evaluate the safety, tolerability, and pharmacokineticsof high-dose intravenous ascorbic acid in patients with advanced cancer.
 • Stone, I. 1965. Studies of a mammalian enzyme system for producing evolutionary evidence on man.
 • Stone, I. 1966. Hypoascorbemia: The genetic disease causing the human requirement for exogenous ascorbic acid.
 • Stone, I. 1972. The Healing Factor: Vitamin C Against Disease.
 • Subramanian, N. et al. 1973. Detoxification of histamine with ascorbic acid.
  Synaptopodin 2
 • Uttara B. et al, 2009. Oxidative Stress and Neurodegenerative Diseases: A Review of Upstream and Downstream Antioxidant Therapeutic Options.
 • Van Gorkom G.N.Y. et al, 2019. The Effect of Vitamin C (Ascorbic Acid) in the Treatment of Patients with Cancer: A Systematic Review.
 • Vissers M.C.M. & Das A.B, 2018. Potential Mechanisms of Action for Vitamin C in Cancer: Reviewing the Evidence
 • Williams, R.J. 1956. Biochemical Individuality.
 • Williams, R.J. 1981. The Prevention of Alcoholism Through Nutrition.
 • Wilson J.X, 2005. Regulation of Vitamin C transport.
 • Yun J. et al, 2015. Vitamin C selectively kills KRAS and BRAF mutant colorectal cancer cells by targeting GAPDH.