Varför är Fascia inte mer välkänt än det är?

Vi har identifierat tre starka anledningar till att Fascians centrala betydelse för kroppens funktionalitet inte är mer känd än vad den är.

Det kan vara bra att ha detta i åtanke när du förhåller dig till aktuell och tidigare forskning

1. Nytt forskningsområde

Fasciaforskningen inte äldre än 40-50 år och var länge fragmenterad. Det som forskare i Tyskland kom fram till nådde inte forskare i USA osv. Så sent som 2007 hölls den första Fascia Research Congress och resultat från olika länders forskning började sammanställas. I september 2015 hölls den fjärde Fascia Research Congress. Då var vi på plats och spelade in ett antal intervjuer som du hittar på den här sidan.

2. Går emot tidigare kunskap

Forskningsresultaten vänder upp och ner på det vi tidigare vetat om kroppen. Om du öppnar en lärobok i anatomi så står där inte mycket om fascia. Om det helt plötsligt dyker upp forskning som säger ”hej! allt du lärt dig under alla år som du studerat bygger på fel perspektiv – du har missat en av de mest centrala delarna” så är det inte helt lätt att acceptera det.

3. Nytt paradigm, nytt perspektiv

Tom Myers menar lite skämtsamt att fasciaforskningen innebär samma skifte i paradigm för biologin som skillnaden mellan Newtons mekaniska universum och Einsteins relativitetsteori. Det kan vara grandiost men på ett sätt är det lite som att höra att jorden är rund när du gått runt hela ditt liv och trott att jorden är platt. Gamla perspektiv, trossystem och mönster är svåra att bryta. Nytt är ofta svårt att acceptera.

”I flera hundra år har anatomer och kirurger som jag negligerat den här vävaden (fascia) då den inte verkar vara någonting. Men faktum är att den inte bara är något – den är allt!” – Dr. Jean Claude Guimberteau

När man började inse att fascian kanske har en funktion trots allt så började man forska. Med ny teknik som t.ex. ultraljud och kameror som kan filma levande vävnad under huden har förståelsen för fascians funktion gradvis ökat – och med det har en ökad förståelse för kroppen som helhet börjat växa fram.

Fascia är ett nätverk av bindväv som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett till organ och celler. Det är ”kostymen”, ”kroppsstrumpan” som håller alla delar i kroppen på plats, som underlättar rörelse, hållning, balans och som låter oss klara av trycket från gravitationen.

Har vi verkligen 600 muskler? Eller är det en enda stor muskel, en kroppsstrumpa, med 600 fickor eller påsar av fascia?

Genom fascia sker all kommunikation mellan alla kroppens delar. Det finns 6 gånger fler nervreceptorer i fascian än det gör i muskler, fascia finns i fast form, i flytande form (extracellular fluid) och kommunikationen i fascian är 15 gånger så snabb som i nervsystemet.

Det är där vi har hela vår intelligens, intuition och känsla, en förlängning av hjärnan om du så vill – det är det som gör att kroppen är en helhet och inte en massa delar.

”Fascia omsluter inte bara allt i hela kroppen, det vänder upp och ner på hur vi ser på den” – Tom Myers

  • null
    Av Axel Bohlin Grundare & Redaktör, The Fascia Guide