Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Prenumerera på nya avsnitt

Prenumerera på Fasciaguiden här

Alla avsnitt i kronologisk ordning

Fasciaguiden om människan & kroppen

 

Tema Förlossning

 

Tema Fascia i Vardagen

 

Fasciaguiden om människan & kroppen

 

Tema Fascia & Forskning

Säsong 1: Människan & Kroppen

Den första säsongen av Fasicaguiden är av och med Hans Bohlin, innovatör och fascia-expert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker – och Axel Bohlin, programledare.

Fokus ligger på människan och vår relation till kroppen, på ny forskning om fascia och hur den förändrar hur vi ser på kroppen och vad allt det här innebär för människan och samhället vi lever i.

Säsong 4: Människan & Kroppen

Säsong 4 började spelas in i slutet av 2020. Hans Bohlin, Per Johansson och Axel Bohlin är tillbaka med reflektioner om Fascia som perspektiv och vetenskapsparadigm. Kan vi hitta nya svar på sjukdomar och stora globala utmaningar genom att tänka annorlunda och förstå oss själva och vår värld på ett annat sätt?

Välj avsnitt

Intervju med Hans Bohlin, Per Johansson och Axel Bohlin

Säsong 2: Förlossning & Graviditet

Den andra säsongen av Fasciaguiden handlar om förlossning, om graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

De här avsnitten görs av och med Hans Bohlin, innovatör och fascia-expert, barnmorskan Cayenne Ekjordh och med Axel Bohlin som programledare.

Välj avsnitt

Säsong 3: Fascia i vardagen

Den tredje säsongen av Fasciaguiden handlar om fascia i vardagen, hur man håller sig frisk och vad som händer när man blir sjuk.

  • Vad är Fascia och vilken roll spelar fascia för hur kroppen fungerar?
  • Hur fungerar lymfsystemet och  immunförsvaret och vad händer när vi blir sjuka?
  • Om olika kosttillskott och vad man kan göra för att hålla sig frisk
  • Varför är det så viktigt med rörelse och vad kan vara bra att känna till om Fascian för den som vill träna eller hålla på med idrott?

Medverkande:

  • Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, som efter att det senaste året ha gått igenom över 800 forskningsartiklar, satt ihop en djupgående artikelserie om Fascians anatomi & fysiologi.
  • Ivar Bohlin, utbildad Fasciaterapeu, som till vardags jobbar med att hjälpa terapeuter med deras verksamhet
  • Axel Bohlin, programledare för Fasciaguiden och redaktör för fasciaguide.com

Välj avsnitt