Läkning genom elektricitet, vattnets fjärde fas och hur nya perspektiv öppnar upp för nya lösningar

Elektrisk stimulering kan snabba på sårläkning även för svårläkta sår hos äldre och diabetiker visar en svensk studie från Chalmers 2023. Det leder till ett samtal om elektricitet, läkning och vattnets fjärde fas.

Hur lagras energi i kroppen? Kan flöde stimulera minne? … och vad händer med kroppens förmåga att läka när vi gör det som får oss att känna oss levande?

Dessutom pratar vi om hur svårt det är för nya upptäckter att slå igenom och om hur exempelvis Hans Berger som uppfann EEG blev så ifrågasatt att han tog sitt liv och aldrig fick se hur hans upptäckt började användas överallt.

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin samt Camilla Ranje Nordin.

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden