Fascia, en ny människosyn och ett paradigmskifte

Vad händer när vi gör observationer som inte stämmer överens med vad vi tidigare trott om hur världen ser ut och fungerar?

Det är precis vad som händer just nu i forskningsfält efter forskningsfält. Nya upptäcker stämmer inte överens med den etablerade bilden.

Det mesta tyder på att Fascia är en del av ett paradigmskifte och en helt ny människosyn. När vi börjar se människan, planeten och världen som en helhet så händer det något med hur vi tänker, känner och agerar.

Samtidigt har vi svårt att själva förstå vad som pågår. I det här avsnittet av Fasciaguiden försöker vi samla ihop alla trådar som vi har kastat ut under de senaste 20 avsnitten.

Vi pratar om nyfikenhet ödmjukhet och hur vi ska ta oss an den osäkerhet som följer när vi längre inte vet.

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin, Per Johansson samt Camilla Ranje Nordin.

The Divided Brain

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden