Finns det forskning på det här?

Vi har fått frågan otaliga gånger och följdfrågan blir alltid – forskning på vad? På att Fascia finns? På Fascians funktion? På Fasciabehandling? Eller kanske på olika maskiners effekt? På hur läkning går till i kroppen, eller kanske på olika individers förmåga att läka?

Modern västerländsk kroppsförståelse bygger på att ha kunskap om kroppens olika delar och etablerad vetenskaplig forskning bygger på empiriska studier, experiment, kliniska studier, ofta s k dubbelblindtester och statistisk analys i relation till någon teori.

De anatomiska och fysiologiska studierna av Fascia bygger på samma förfaringssätt men visar samtidigt att fokus på enbart delförståelse inte räcker till för att förstå fascians roll i kroppen som en levande helhet.

Men vad betyder det egentligen och hur bedrivs forskning?

Hur relaterar allt det här till den forskning som finns på Fascia, fysisk behandling och kroppens förmåga att läka?

Det tar vi upp i avsnitt 113 av Fasciaguiden.

Men det enkla svaret är JA, det finns väldigt mycket forskning på ”det här” – för den som är intresserad av tänka själv och förstå vad kunskap faktiskt är.

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Per Johansson samt Camilla Ranje Nordin.

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden