Fasciaexperten: ”En explosion av ny forskning de senaste 10 åren”

2015 blev veterinär Vibeke S Elbrønd först i världen med en publikation om Fascia på hästar.

För att kunna göra det blev hon tvungen att sätta sig in i all forskning som fanns om Fascia.

Så vi frågade denna Fascia-expert: Vad har hänt de senaste 10 åren? Svaret gjorde vi en film av:

Fascia är ett nytt sätt att tänka på

Mycket har hänt under de senaste tio åren och det mesta är faktiskt inom forskning om människor. Nya sätt att förhålla sig till forskning; ett helt nytt sätt att tänka.

Vi har varit väldigt fokuserade på hur hela rörelseapparaten förhåller sig till funktionerna i muskler, i ben och senor men vi tenderar att glömma att det är fascia-systemet som kopplar och knyter samman allting; att det är fascia-systemet som är ”basskelettet” för allt; hela kroppen.

Alla andra delar är bara instoppade i systemet. Det är ett helt nytt paradigm som håller på att ta form och öppna upp för nya tankesätt. Detta mycket tack vare den nära kopplingen till nervsystemet som man har funnit.

Skepticismen grundar sig delvis i att man förstår att det krävs en ny attityd till hur man ser och tänker, ett nytt sätt att diagnostisera och inkludera en annan faktor som kanske upphäver alla de andra faktorerna som man tidigare har varit fokuserad på. Man måste helt enkelt vara inställd på att börja från noll.

Men det innebär inte att all tidigare kunskap ska förkastas; för det här är något nytt som tillkommer. En ny kunskap som kombinerar och breddar det vi redan känner och som ger oss en tredimensionell insikt, så att vi kan gå djupare än tidigare.

Under rådande förhållanden kan vi enkelt visa att saker i kroppen hänger ihop. Men i ett 3D-system är det mycket svårare att visa att en viss sak här beror på det där och om man gör si, så händer följande. För vi har ett tredimensionellt system som jobbar överallt i kroppen, som interagerar ihop hela tiden. Det är den kliniska aspekten som måste utvärderas och valideras, så att vi kan se att behandlingen fungerar. För strukturen, funktionen och arkitekturen hos fascian är anatomi. Det finns inget hokus-pokus i det.

Vi måste närma oss fenomenet på ett helt annat sätt. Där har vi en stor utmaning, för vi måste sätta oss ner och omvärdera, ta oss an frågan från grunden för att kunna förstå vad som pågår.