Framstegstron: Myten som kontrollerar våra liv och distanserar oss från kroppen och naturen

I den här serien har vi lagt fram argument för att vårt perspektiv, alltså hur vi ser på oss själva och på världen, inte bara är viktigt, utan helt centralt för hur vi förstår kroppen, vad vi forskar om, hur vi bygger våra samhällen och i slutändan hur vi utvecklas som människor.

Vi har också pratat om hur perspektivet som genomsyrar vårt samhälle idag är en objektifiering och förenkling av verkligheten, en reducering av vad människan, livet och naturen egentligen är.

Under seriens gång har vi nått insikten att det egentligen inte handlar om hur stora vi kan bli som människor – utan varför vi begränsar oss som vi gör och i säsongens sista avsnitt gräver vi djupare för att se vad det är som lett till denna förminskning av människan – och där under ytan hittar vi något.

För trots att vi idag ibland skrattar åt asatro eller grekisk mytologi så är vi i själva verket minst lika påverkade av vår nutida mytologi.

Myten vi tror på influerar hur vi lever våra liv och hur vi tänker. Den distanserar oss från vår kropp och från naturen. Myten vi tror på är både kreativ och destruktiv, och den vänder oss emot oss själva. Myten om framsteg.

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin samt Per Johansson.

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden