Vad är det som får oss att göra det vi gör?

I vår kultur har vi svårt att förstå det levande. Forskning om framförallt vatten, fascia, och tarmflora tvingar oss att ompröva tidigare givna sanningar om hur saker fungerar.

Vi har lärt oss att separera, kategorisera och tydligt definiera olika delar till den mån att vi ser vår egen kropp som ett objekt, som en sak – och inte som den plats där VI äger rum.

Men när gränsen mellan kropp och sinne suddas ut öppnas möjligheten för en ny förståelse upp.

Vad innebär det för vår förståelse om varför vi gör det vi gör när bakterier i tarmen rent bokstavligt kan styra vårt beteende? Hur påverkas vi rent fysiskt av t.ex. begär, ambition eller beroende?

… och hur känns det i kroppen att göra någon illa?

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin samt Per Johansson.

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden