Stress är både psykisk OCH fysisk ohälsa – samtidigt

Psykisk ohälsa är ett av våra absolut största folkhälsoproblem och givetvis läggs mycket energi och resurser på att hitta en lösning.

Sedan barnsben har vi lärt oss att dela upp och separera – och därför är det inte så konstigt att vi instinktivt tänker att ryggvärk inte har något med psykisk ohälsa att göra eller att negativa tankemönster inte hänger ihop med fysiska spänningar och låsningar.

När vi studerar den levande kroppen och använder Fascia och helhet som perspektiv så inser vi istället att allt hänger ihop – och det finns få exempel som är så konkreta som stress.

Stress kan triggas psykiskt och ha direkta effekter fysisk och långvarig stress bryter ner den fysiska kroppen vilket får direkta psykiska konsekvenser.

När vi ser stress från ett Fascia-perspektiv kan vi konstatera att det inte finns någon uppdelning eller separation.

Vi kan också konstatera att stress är otroligt farligt för oss – och det handlar avsnitt 127 av Fasciaguiden om.

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin samt Camilla Ranje Nordin

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden