Hur påverkas kroppen av tankar och känslor?

… vad tänker vi egentligen, och vad kommer våra tankar ifrån?

Vi vet att kroppen påverkas av våra tankar och känslor – men hur kan en idé stå i vägen för läkning?

Idag vet vi att placebo är otroligt kraftfull som behandling, men varför använder vi inte den kraften i större utsträckning?

Våra tankarna påverkar våra liv – men vad tänker vi egentligen och vad kommer våra tankar ifrån?

Är alla våra tankar om oss själva och vår omvärld bra för oss och vår hälsa – och hur påverkas vi av andra människors tankar, av reklam och av vår kultur?

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin samt Per Johansson.

Tips på fördjupning

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden