Vad är Fascia?

Vad är Fascia? är titeln på avsnitt 130 av podcasten Fasciaguiden.

Vi har alltså släppt ca 129 timmars podcast om Fascia och ändå känns det motiverat att försöka besvara på frågan på nytt.

För Fascia är så mycket.

Fascia är nätverket av fiberproteiner som omsluter allt i kroppen, från muskler och skelett till organ och celler.

Fascia är också flödet som rör sig mellan alla celler.

Det är ett sätt för vår kropp att kommunicera på.

Det är en funktion som tar emot och avlastar det tryck vi utsätts för och en plats där vi lagrar minnen, tankar och känslor.

Fascia är det som kopplar ihop hela vår kropp till en helhet.

Det är också ett sätt för oss att ifrågasätta vår förståelse av vad en kropp är såväl som sättet vi forskar på.

… och det är uppenbarligen ett ämne man kan prata om i minst 130 timmar.

Deltagare i avsnittet är Axel Bohlin, Hans Bohlin, Per Johansson samt Camilla Ranje Nordin

Fasciaguiden: Om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta.

 

Fasciaguiden – om människan & kroppen

Huvudserien Fasciaguiden började som ett samtal mellan Hans & Axel Bohlin och Per Johansson, Doktor i Humanekologi & Idéhistoriker, och den handlar om människan vårt förhållande till kroppen, om perspektiv och paradigm, om ny forskning & dess konsekvenser och om idéhistoria & hur det kommer sig att vi ser på kroppen som vi gör idag.

 

Fascia & Förlossning

Tema Förlossning spelades in tillsammans med barnmorskan Cayenne Ekjordh och handlar om förlossning, graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början.

 

Fascia i vardagen

Tema Fascia i vardagen handlar om bl.a. immunförsvaret, lymfsystemet, näring, kosttillskott, motion och träning. Programledare är Axel Bohlin och gäster är Camilla Ranje Nordin, Lärare i Fasciakunskap & Fasciabehandling, samt Fasciaterapeuten Ivar Bohlin.

 

Fascia & forskning

Tema Fascia & Forskning är ett initiativ efter att Camilla Ranje Nordin nu läst över 2000 forskningsrapporter, mängder av böcker och sett otaliga föreläsningar om Fascia. Tillsammans med Hans & Axel Bohlin benas den senaste forskningen ut och frågor från lyssnare besvaras.

Fler avsnitt från Podcasten Fasciaguiden