Vad är Fascia och på vilket sätt förändrar Fascia hela sättet att se på kroppen?

De senaste årens forskning visar att Fascia har mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott.

Fascia är ett nätverk av bindväv, utan början och slut, som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler. Men vad innebär det?

De första två delarna av Fasciaguiden handlar om hur vi för att verkligen förstår Fascia måste tänka annorlunda, se kroppen utifrån ett annat perspektiv och utmana vårt sätt att se på kroppen.

På samma sätt utmanas vi att hela tiden se över själva definitionen av vad fascia är.

Det finns en beskrivning som du säkert stött på, om Fascia som ett tunt lager runt en muskel eller det vita när vi tittar på en köttbit. Den kan du i princip slänga i papperskorgen.

Definitionen av vad Fascia är

  • Fascia är ETT system, utan början och slut, som underhåller och upprättar sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan olika delar av kroppen
  • Fascian är det elastiska sammanhängande nätverket i kroppen som sträcker sig från ytan av huden ner till varje cell och in i cellkärnan.
  • Fascian är kroppens största organ, står för mer än en tredjedel av rörelseapparaten och alla smärtreceptorer sitter i Fascian.

Eller för att citera Jean Claude Guimberteau:

“Vi trodde att fascia inte var något, men nu vet vi att det är allt”

Hur kan Fascia vara allt?

Det går att hävda att allt i vår kropp egentligen bara är två saker, celler och substansen utanför cellerna, den Extracellulära Matrixen (ECM). (Extra cellulär = utanför cell, matrix = struktur)

Den Extracellulära Matrixen består av fibrer (främst kollagen, elastin) som står för stabilitet

… och den flytande, gelliknande grundsubstansen (inkl. hyaluronsyra, glukosaminoglykaner och vatten) som ser till att cellmigrering, stötdämpning och glidförmågan fungerar som det ska.

Den Extracellulära Matrixen möjliggör för sammankoppling och kommunikation mellan alla delar i kroppen.

Fascia, är den extracellulära matrixen och de celler som skapar och underhåller ECM (t.ex. fibroblaster och fasciacyter).

Med andra ord så går det att påstå att allt i vår kropp är celler och den Fascia som finns utanför cellerna.

Men vänta nu… va?

Okej. Tänk dig en muskelcell (även känt som muskelfiber). Runt varje muskelcell finns det Fascia. Flera muskelceller samlas sedan i en muskelbunt. Runt varje muskelbunt finns det fascia. Flera muskelbuntar bildar sedan en muskel – och runt varje muskel finns det fascia.

Muskeln övergår sedan i en sena (senor är också Fascia) som sedan t.ex. fäster på skelett eller går över i en annan muskel. Skelettet i sin tur består av kollagen och mineraler. Skillnaden mellan brosk, skelett och de fibrer som finns i ECM är egentligen bara andelen fiberprotein (kollagen, elastin och mineraler).

Om Fascia omsluter varenda cell, så skulle vi alltså kunna påstå att det egentligen (ur ett perspektiv) inte finns några muskler. Allt är celler och Extra Cellulär Matrix.

Fascia omsluter på samma sätt vartenda blodkärl, vartenda organ – varenda cell i hela kroppen.

Vi har svårt att föreställa oss hur kroppen faktiskt ser ut

  • Människor som studerat anatomi har länge låtsas som att en död kropp och en levande kropp är samma sak. Det här har på djupet påverkat vår bild av hur kroppen ser ut.
  • Tack vare Dr. Jean Claude Guimberteau har du nu möjligheten att ändra uppfattning
  • Guimberteaus film på levande fascia från 2005 visar en helt annan sida av vår anatomi – och är något helt annat än det du hittar i anatomiböckerna.
  • Tips: Har du inte tid att se hela filmen kan du spola till 25:19 för exempel på hur det ser ut.
  • null
    Av Axel Bohlin Grundare & Redaktör, The Fascia Guide