Fascia är kroppens största organ

Fascia eller interstitium? Två olika benämningar på kroppens ”nyupptäckta” största organ. Kriterierna för vad som definieras som ett organ är att strukturen ska vara densamma i vävnaden var man än tittar och att även funktionen är densamma, oavsett var man tittar. Fascian eller interstitium är kroppens arkitektoniska byggnadsstomme med sitt kontinuerliga flöde, som en amerikansk forskargrupp nu alltså anser vara kroppens största organ.

Redan för mer än hundra år sedan beskrev Franklin Mall kroppens retikulära nätverk, uppbyggt av kollagen, elastin, glykosaminoglykaner och andra extracellulära komponenter, vilka omger celler, inuti och mellan alla organ. Nätverket har biologisk och mekanisk funktion för att skapa kroppens arkitektur och hela dess fysiologi. Kunskapen har också lett vidare till skapandet av skräddarsydda organtransplantat inom den regenerativa medicinen. Det har bekräftats att nätverket sträcker sig utanför gränserna för enskilda organ och att det involverar även närliggande strukturer, till exempel bukhålan med lever, tarmar och njurar. Med dess kärlsystem och omgivande fibrösa höljen, skapas en strukturell kontinuitet över alla organgränser, vilket man också tidigare erkänt mellan tarmkrösets fascia (mesenteriet) och bindväven i tunntarms- och tjocktarmsväggen.

På senare tid har decellularisering av hela fårfoster också visat att bindvävsnätverket är kontinuerligt i hela kroppen och att nervernas bindväv skapar en sammanhängande struktur mellan nervsystemet och andra vävnader. Dissektioner av människor visar på samma sätt det sammanhängande nätverkets över hela kroppen, inklusive hela hudens Fascia och Fascia i och runt olika organ och organsystem.

Hålrummen mellan nätverkets fibrer, har setts som tomrum utan innehåll, då tidigare mikroskopieringsteknik med fixering skapat artefakter. Det har dock tidigare föreslagits, bland annat inom osteopatin, att dessa bindvävsnätverk innehåller vätska och att de representerar ett kroppsomfattande kommunikationsnätverk, även om det saknats detaljerad mikroskopisk bekräftelse. Nu har man visat att det finns ett kontinuerligt vätskeflöde mellan olika vävnadsområden och mellan organ och att flödet inte är begränsat till att vara avgränsat inom ett organ. Det är alltså ett kontinuerligt interstitiellt utrymme och det är fyllt med hyaluronsyra som är delaktigt i att styra flödet. Det vätskefyllda interstitiella utrymmet med sitt nätverk, Fascian, har betydelse för kroppens hela fysiologi, molekylär signalering, cellförflyttning med mera och kan bland annat även sprida maligna celler och infektionssjukdomar.

  • Benias, P. C. et al. Structure and distribution of an unrecognized interstitium in human tissues. Sci. Rep. 8, 4947 (2018).
  • Cenaj, O. et al. Evidence for continuity of interstitial spaces across tissue and organ boundaries in humans. Commun Biol. 4, 436 (2021).
  • Guimberteau, J. C., Armstrong, C. Architecture of Human Living Fascia: Cells and Extracellular Matrix as Revealed by Endoscopy (2015).
  • Mall, F. P. A study of the structural unit of the liver. Am. J. Anat. 5, 277–308 (1906).
  • Wiig, H. & Swartz, M. A. Interstitial fluid and lymph formation and transport: physiological regulation and roles in inflammation and cancer. Physiol. Rev. 92, 1005–1060 (2012).