Påverkas Fascian av könshormoner?

Banbrytande ny forskning visar hur kollagenproduktionen över hela kroppen påverkas av könshormoner, som .tex. östrogen.

Enkelt förklarat “säger” hormonerna åt fibroblasterna att minska produktionen av kollagen typ 1 och öka produktionen av kollagen typ 3 under både ägglossning och graviditet.

Det här kan leda till värk och andra problem, dels då själva “ombyggnationen” kan vara smärtsam, men värre blir det om man t.ex. utsätter sig för hård belastning när man t.ex. har ett underskott på kollagen typ 1.

Fasciaguidens Camilla Ranje Nordin har djupdykt i den senaste forskningen om Fascia och hormonpåverkan och redogör för de olika händelseförloppen i artikeln nedan

Fascia är det elastiska, sammanhängande nätverk i kroppen, som sträcker sig från ytan av huden ner till cellernas kärnor – och även in i cellkärnan.

Fascian är strukturen utanför cellerna, den Extracellulära Matrixen, vilket i huvudsak innefattar fiberproteiner, som kollagen och elastin, samt den flytande grundsubstansen, bestående av främst hyaluronsyra, vatten och glykosaminoglykaner.

En vanligt förekommande celltyp, som är central i uppbyggnaden av den här strukturen, av hela kroppens struktur, är fibroblaster. De producerar bland annat proteinet kollagen.

Kollagen medverkar till struktur och hållfasthet och  styr fascians mekaniska egenskaper på makronivå. 

Det är just kollagenet, som behövs för hållfastheten, som varierar i styrka under olika skeden i menstruationscykeln.  Men vad är det egentligen som händer?

Först och främst… vad du behöver veta om kollagen

Kollagen är kroppens vanligaste protein och kollagen finns i flera olika varianter, till exempel typ I, som är vårt vanligaste kollagen, eller typ III som är ett mjukare kollagen, vanligt i lösare fascia.

Kollagen av typ I, är ett starkt, stabilt kollagen som bildar starka fibrer, faktiskt starkare än stål. Den typen finns det rikligt av i djupare, tät och stark fascia, t ex senor, ligament, muskelfascia och de kraftiga aponeurosfasciorna över t ex buk och rygg, rectusfascian och thoracolumbarfascian. De ska hjälpa till att stärka och stabilisera vår hållning. 

I lösare fascia, t ex under huden och mellan glidlager av tät fascia, finns istället mer av kollagen typ III.

För att kollagenfibrerna ska bli starka så behövs det så kallade tvärbindningar mellan kollagenmolekylerna för att hålla ihop och stabilisera fibrerna.

Som med det mesta när kroppen ska syntetisera något, så behövs det enzymer som driver syntesen. Ett enzym som hjälper till att skapa tvärbindningar i kollagen I heter lysyloxidas och det behövs alltså för att skapa ett stabilt och starkt kollagen.

Många tvärbindningar ger ett stabilare, men också stelare, kollagen och färre bindningar ger ett mjukare, mindre stabilt kollagen.

Hur påverkas Fascian av könshormoner?

Fibroblasterna reagerar på östrogen

Fede et al, har visat att fibroblasterna har speciella receptorer som reagerar på bland annat hormonet östrogen. Då hormonet fäster på cellreceptorn får cellen en signal om vad som ska produceras och hur det ska se ut. Östrogen har en stor inverkan på hur cellens kollagenproduktion ska gå till.

Hormonet östrogen påverkar alltså bindvävens sammansättning av kollagen, vilket naturligtvis påverkar all fascia, senor och ligament med mera. Man har undersökt hur fascian påverkas av hormonerna östrogen och relaxin, i mängder som motsvarar olika skeden i menstruationscykeln, samt efter klimakteriet. 

Varierar under menstruationscykeln

Förändringen i kollagenets sammansättning varierar alltså under menstruationscykeln. De två första veckorna av cykeln är östrogenproduktionen lägre för att öka och peaka runt ägglossning och därefter minska igen under gulkroppsfasen och sedan börja om på lägre nivåer till nästa follikelfas.

Fortsätter det sedan med en graviditet så ökar östrogennivån successivt igen till väldigt höga nivåer.

Hormonet relaxin ligger på en ganska låg nivå fram till efter ägglossning och gulkroppsfasen då det ökar, för att vid en eventuell graviditet öka med 200 ggr, jämfört med före ägglossning.

Efter klimakteriet så upphör relaxinproduktionen, även produktionen av östrogen minskar och blir fortsättningsvis väldigt låg.

En ökning av östrogen, minskar också produktionen av kollagen I och ökar istället bildning av kollagen III och fibrillin (ett annat protein i fascia, förstadie till elastin).

Det här skulle bidra till en mjukare och mindre stabil fascia. 

Hormoner samverkar och påverkar varandra

Nu är det inte riktigt så enkelt då det inte bara är östrogen som påverkar utan många hormoner samverkar och påverkar varandra. 

Den här variationen av kollagentyper på grund av östrogen, jämnas ut av hormonet relaxin, som också undersöktes av Fede et al. Relaxin är ett hormon som medverkar vid nedbrytning och ombyggnad av den extracellulära matrixen, bland annat minskar det kollagenproduktionen och motverkar fibros och inflammation. Det här gäller många organ i kroppen som hjärta, lungor, lever mm. 

Variationen av kollagen och fibrillin under menstruationscykeln blir därför inte lika markant, med inverkan från relaxin, utan ligger lite mer stabilt med ett litet överskott av kollagen I gentemot kollagen III under hela cykeln. Ända fram till graviditet då kollagen I minskar och kollagen III ökar. Nu behövs en mjuk och formbar fascia som kan ge efter utan att skadas.

Mer östrogen = färre tvärbindingar

Forskning har också visat att enzymet lysyloxidas hämmas av östrogen. Lysyloxidas ska, som jag skrev ovan, hjälpa till med att skapa tvärbindningar i kollagenet. Alltså bildas inte lika många tvärbindningar då det finns mycket östrogen. 

Det här innebär att det bildas ett vekare, inte lika stabilt kollagen, speciellt runt ägglossning och under graviditet, då östrogennivåerna är höga. 

Den strukturella omformningen av kollagen går väldigt fort och man har funnit en minskning av enzymets effekt med 77% inom 48 timmar. Samtidigt har man inte funnit någon förändring i mängden av kollagen.

En förklaring till ökad ryggvärk under graviditet

Det här kan resultera i ökad tendens till ryggont, vrickningar eller korsbandsskador men ger istället fördelen av färre muskelbristningar då senornas och muskelfascians kollagen är mer elastiskt. 

Framförallt under graviditet är det vanligt med ryggont, då vävnaden är vek och muskulatur och fascia också lätt blir överansträngda, eftersom tyngdpunkten ändras och kroppen hamnar i obalans.

En överansträngd fascia skapar små mikroskador, vilket sätter igång en läkeprocess, en inflammation, där hyaluronsyra i högsta grad är inblandad (se artikel om hyaluronsyra och förtätning). Den här inflammationen och förtätningen i fascian skapar även den tryck på nervreceptorer och kan då signalera smärta.

Mer östrogen & P-piller = sämre effekt av träning

Produktion och nedbrytning av kollagen, formation av ny vävnad, stimuleras av belastning, mer kollagen bildas alltså då man tränar. Kroppen anpassar sig till det som krävs av den. Även här finns det en påverkan av östrogen. Hansen et al, har funnit att kollagensyntesen efter ett träningspass hämmas av höga östrogenhalter, vilket innebär att under perioder med höga östrogennivåer så svarar inte kroppen lika effektivt på träningen.

Höga östrogennivåer också kan förekomma hos kvinnor som äter p-piller med östrogen. Det kan då försämra effekten av träning och stabilitet och styrka hos all typ av fascia, senor och ligament. Något att tänka på för kvinnliga atleter som äter den typen av p-piller.

Vad händer efter klimakteriet?

Efter klimakteriet då östrogennivåerna sjunker, ökar produktionen av kollagen I kraftigt, och syntes av kollagen III och även fibrillin, minskar. Då blir fascian istället stelare, om än stadigare, vilket också kan skapa ryggont och annan myofasciasmärta på grund av för ”trång kostym” som trycker på smärtreceptorer i fascian. 

Behandling av fascia för att hålla igång flödet i den flytande delen av fascian och minska stelhet som uppstår av förtätning i hyaluronsyran och öka glidfunktionen för att få kroppen i balans, kan minska problemen!

  • Fede et al, 2016. Hormone receptor expression in human fascial tissue.
  • Fede et al, 2019. Sensitivity of the fasciae to sex hormone levels: Modulation of collagen-I, collagen-III and fibrillin production.
  • Hansen et al, 2008. Ethinyl oestradiol administration in women suppresses synthesis of collagen in tendon in response to exercise
  • Kjær et al, 2009. Mechanical loading, tendon, collagen synthesis, tissue adaptation, fibroblast, growth factors, exercise, physical training
  • Lee et al, 2015. Estrogen Inhibits Lysyl Oxidase and Decreases Mechanical Function in Engineered Ligaments.
  • Lodish et al, 2000. Molecular Cell Biology, 4th edn.