Har mina problem med Fascia att göra?

Jag har ont i … – kan det ha med Fascia att göra? Jag har fått … – kan Fasciabehandling hjälpa mig?

Majoriteten av frågorna som skickas till Fasciaguiden handlar om olika problem och besvär kopplade till Fascia.

Det många inte känner till är att Fascia i sig innebär ett helt nytt sätt att förstå kroppen och hur olika problem uppstår.

Allt som lever har ett flöde, och genom att studera den levande kroppen kan vi konstatera att det liv vi lever har en direkt påverkan på vårt flöde och vår struktur – med andra ord Fascia, då Fascia är strukturen och flödet mellan alla celler.

Det enklaste sättet att förklara kroppens funktion är att den tar emot och avlastar tryck.

Ett långvarigt tryck som stör balansen får alltså konsekvenser för hela kroppen och all sjukdom och dysfunktion går att förstå också i termer av tryck och hämmat flöde.

Hur kan Fascia innebära ett nytt sätt att behandla och förebygga problem?

Hur löser jag problem kopplade till Fascia?

Identifiera och lös grundproblemet

Från ett Fascia-perspektiv så ser man inte till det specifika problemet och försöker lösa det

Istället börjar man från andra hållet – vad är det grundläggande stoppet i flödet, vad är det grundläggande trycket som kroppen inte kan hantera – var finns den grundläggande snedbelastningen och kompensationen som påverkar såväl flöde som struktur

Här är ett helhetsperspektiv absolut nödvändigt. Ett tryck kan vara en smäll, men det kan också vara ett trauma, ett tankemönster, en näringsbrist eller en destruktiv livsstil.

Det låter kanske enkelt i teorin att hitta stoppet och trycket – men det kan vara svårare i praktiken

Tips är att lyssna på Fasciaguiden avsnitt 76 om bäcken och avsnitt 78 om dålig hållning

Få hjälp med att identifiera och lösa grundproblemet

Vi har hållit på med att försöka identifiera och lösa grundproblemen sen 2010 – och det kan vara riktigt svårt att göra på egen hand.

Det är svårt att se sig själv, det är svårt att veta vart man ska börja och vissa fysiska tillstånd är i princip omöjliga att få bukt med på egen hand.

Vår rekommendation är därför att boka Fasciadiagnos eller behandling hos Fasciaklinikerna.

Det Fasciaklinikerna fokuserar på är att se till att kroppen är i balans, att hållningen är bra, att flödet kommer igång och därmed att rörlighet och avslappning ökar.

Självklart finns det mängder av andra duktiga manuella terapeuter och aktörer inom hälsa – men vår bild är att Fasciaklinikerna håller högst kvalité av alla aktörer i Sverige när det kommer till Fascia, helhetsförståelse och erfarenhetsbaserad kunskap kring den här typen av problemlösning.

Läs mer och boka tid här

Kunskap om kroppen och rätt förutsättningar för att läka

Oavsett vilken väg du väljer så är du ansvarig för ditt liv, din hälsa och ditt välmående. Du är unik, ingen är som du. Även om vissa saker kan vara generella för många så finns det ingen som har exakt din kombination av historia, fysiska respektive psykiska förutsättningar, yttre påverkan från miljö, tankar, känslor, näringsstatus och förmåga att hantera olika situationer.

Hur DU lever har en direkt påverkan på DIN kropps flöde och struktur.

Du blir vad du gör, du blir vad du äter, du blir vad du tänker & känner och du blir den miljö du är i.

Det här innebär att ju mer kunskap du har om dig och din kropp, desto bättre förutsättning har du för att må bra på sikt.

Så får du kunskap om kroppen på ett enkelt sätt

Podcasten Fasciaguiden

Hela syftet med podcasten Fasciaguiden är att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt.

Avsnitten är dessutom oftast baserade på frågor eller önskemål från lyssnare.

Många berättar att de haft glädje av att lyssna på avsnitten flera gånger om då de inte uppfattat hur praktiskt tillämpningsbara många tips som lyfts fram genom åren faktiskt är.

Finns där poddar finns – en sammanställning av alla avsnitt hittar du här

Sidor med samlad information på Fasciaguiden

  • Fascia i vardagen är vår sida om livsstil, där du hittar samlade artiklar och podcastavsnitt relaterade till hur man tar hand om kroppen
  • På sidan Nutrition hittar du en sammanställning av olika näringsämnen och varför vi behöver dem för att må bra
  • Problem kopplade till Fascia är en sida med alla artiklar om olika problem och Fascia

Utbildning i Fascia och den levande kroppen

Den digitala kursen Fascia och den levande kroppen finns för att du ska få kunskap och förståelse för din kropp på ett enkelt sätt – men även hur vi som samhälle ser på din kropp och varför.

Vår kroppssyn är nämligen inte något som ”bara” gäller hälsa, sjukdom, välmående eller smärta – det är en del av ett specifikt sätt att tänka på som ligger till grund för hela vårt sätt att organisera vårt samhälle och de drivkrafter som formar vår värld.

Fascia och den levande kroppen är en digital kurs om vetenskap och beprövad erfarenhet, om filosofi och nya insikter, om praktisk tillämpning av ny forskning och om de små sakerna som gör skillnad för ditt välmående

Läs mer om kursen här

Utbildning i hur du tar hand om din Fascia

Vad ska jag göra för att må bra och hur ska jag ta hand om min kropp?

Det är precis vad kursen Så tar du hand om din Fascia handlar om.

När du är klar med den här kursen kommer du ha en större förståelse för hur kroppen fungerar som helhet, hur det liv du lever har en direkt påverkan på kroppens flöde och struktur samt hur du med relativt enkla medel kan öka hälsa och välmående.

Kursen innehåller bl.a. avsnitt om helhetssyn, andning, hållning, rörelse, sömn, stress och näring.

Genom att fokusera på självklarheter kommer du förstärka din förmåga att känna, lyssna på kroppen och lita på dig själv & ditt eget omdöme. Den här kursen är för dig som vill ha makt över ditt egen liv och din egen hälsa.

Läs mer om kursen här