Har Cancer med Fascia att göra? Nya insikter presenteras på kongress i Boston

  • De senaste 10 åren har det kommit en lavin av ny forskning om fascia.
  • Nya upptäckter väcker nya insikter och genom att titta på kroppen på ett helt nytt sätt får vi nya perspektiv och förklaringar på besvär som ryggvärk, övervikt, diabetes och till och med cancer.
  • 2015 hölls Joint Conference on Acupuncture, Oncology and Fascia i Boston där ny forskning om Fascia och cancer presenterades

Helene Langevin: Fascia, akupunktur och manuell terapi

Dr. Helene Langevin är direktör för Osher Center for Integrative Medicine på Harvard Medical School.

Under den här föreläsningen förklarar hon vikten av bindväv för kroppens funktionalitet och hur Fascia är starkt integrerat med immunförsvaret. Hon tar upp nya upptäckter om stretchning och den fördelaktiga effekten den har på inflammation – och hur det i sin tur är kopplat till kronisk smärta och cancer.

Patricia Keely: Stel, spänd vävnad och växande cancer

Har cancer något att göra med den fysiska miljön i den drabbade delen av kroppen?

För att testa hypotesen tog Patricia Keely två behållare, en fylld med lös lucker bindväv och en fylld med fibrös, tät bindväv – varpå hon odlade cancerceller i bägge behållarna.

Efter 10 dagar fanns inga cancerceller kvar i behållaren med lös lucker bindväv – medan behållaren med tät fibrös bindväv var full av metastaser.

Melody Swartz: Lymfsystemet och cancerbiologi

Hur fungerar immunförsvaret egentligen och varför attackerar det inte cancerceller?

Alla föreläsningar från Joint Conference on Acupuncture, Oncology and Fascia

  • null
    Av Axel Bohlin Grundare & Redaktör, The Fascia Guide

1 kommentar

Kommentarer är avstängt.