Sjukdom är överskott av oxidation

Sjukdom är överskott av oxidation, Redox Fysiologi-överskott av oxidation, större än reduktion

  • Vilken sjukdom; var är de oxiderade biomolekylerna belägna, hur stor procent i vävnaden är oxiderad,hur länge har det pågått, vilken typ av biomolekyl har oxiderats (protein, fett enzym, DNA, RNA mm)
  • All typ av sjukdom är överdriven oxidativ stress
  • Pro-oxidanter tar elektroner från biomolekyler
  • Antioxidanter donerar elektroner
  • Oxiderade biomolekyler oförmögna eller har mindre förmåga att utföra sin uppgift
  • Reduktion återför deras förmåga till funktion
  • Alla gifter är pro-oxidanter eller orsakar indirekt oxidation
  • Alla negativa effekter av gifter beror av; var är de oxiderade biomolekylerna belägna, hur stor procent i vävnaden är oxiderad, hur länge har det pågått, vilken typ av biomolekyl har oxiderats
  • Infektioner och områden av patogen tillväxt är de största toxinproduktion
  • All mat och tillskott är endast till nytta

Kronisk lokal vitamin C-brist skapar kroniskt inflammatoriskt immunsvar
Kronisk inflammation skapar inflammerat område med brist på C-vitamin

Lokal inflammation är lokal skörbjugg
Lokal skörbjugg är lokal inflammation