Vi har förberett oss hela livet för att INTE kunna förstå Fascia

För att verkligen förstå Fascia måste du utmana hela ditt sätt att se på dig själv och på din kropp.

Du, vi, och alla i det västerländska samhället har nämligen förberett oss hela våra liv för att INTE kunna förstå Fascia.

I vårt samhälle har vi länge fokuserat på att dela upp, plocka isär och nära studera de minsta beståndsdelarna. Det har lett till stora framsteg inom vissa fält och en avancerad förståelse för delar – men det har samtidigt lett till en väldigt begränsad förståelse för helhet.

Men då är det väl bara att tänka lite annorlunda då?

Absolut. Men det finns ett problem som många inte tänker på. Hela vår värld är FYSISKT uppbyggd på idéen om att dela upp och separera.

 • I skolan delas världen upp i olika ämnen som matematik, biologi, språk, geografi och historia vi lär oss tidigt att dessa ämnen inte har något med varandra att göra.
 • Samhället är uppdelat i olika funktioner där specialisering värderas högst, både inom forskning och yrkesutövande.
 • Universiteten är fysiskt uppdelade i olika byggnader för olika ämnen och varje ämne är uppdelat i mindre ämnen – det finns till och med fysiska byggnader för olika kroppsdelar.
 • Forskare och experter tillhör administrativt olika fakulteter, så om t.ex. en psykolog kommer på något som kan vara av värde för en medicinare så är det väldigt osannolikt att de kommer i kontakt med varandra över huvud taget. Inte för att de är långt ifrån varandra och inte kan förstå varandra, utan för att de är i olika hus, har olika jobb och fokuserar på olika saker.

Allt det här gör att det blir väldigt svårt för nya idéer att komma in när du redan har fysiskt existerande organisationer som är bokstavligen byggda på ett annat sätt att tänka.

Två märkliga idéer som påverkar hela ditt liv

Att dela upp och separera, att inte tänka i helheter, är inte bara en idé utan en fysiskt manifesterad institutionaliserad tanke som påverkar hela vårt samhälle utan att vi tänker på det.

Det här är alltså djupt förankrat i oss, det är så vi lär oss att se på världen och det påverkar hela vårt sätt att förstå oss själva och vår kropp. Här är två exempel

#1. Vi tror inte att vi ÄR vår egen kropp

Vi separerar oss själva från vår egen kropp per automatik. När vi pratar om kroppen så är det som att vi pratar om ett instrument, som en sak som kan gå sönder och som vi behöver gå med till någon för att laga. Vi använder fraser som kroppen gör inte som jag vill eller det är något fel på min kropp, vi behandlar kroppen som något som är utanför oss, som är skilt från medvetandet, från oss.

Vi ser på kroppen som något vi HAR, inte som något vi ÄR, vilket gör att vi får svårt att förstå oss själva som en helhet, där kroppen och medvetande är en del av samma sak.

Testa själv: Ta in insikten om att du ÄR din kropp och försök uppleva den inifrån, på samma sätt som du upplever ditt medvetande. Se vad som händer

#2. Vi låtsas som att en död kropp och en levande kropp är samma sak

I hundratals år har vi genom bl.a. dissektion byggt upp en teoretisk förståelse för människokroppen, där muskler, organ, skelett, bindväv osv ligger tätt ihop i olika lager.

Kropparna som dissekerats har varit döda (tack och lov) men finns det inte en skillnad mellan en död och en levande kropp?

Vi brukar ställa den här frågan när vi föreläser om Fascia och svaret brukar allt som oftast vara att det finns en stor skillnad – en levande kropp lever.

I en levande kropp finns det ett flöde och en konstant rörelse, medan en död kropp är stilla.

En levande kropp och en död kropp är alltså inte samma sak…

… men vi låtsas som det när vi studerar anatomi och bygger vår bild av hur kroppen ser ut.

”Jag är patolog, så jag sitter och tittar på mänsklig vävnad genom ett mikroskop hela dagen. Det är inte samma sak som att titta på levande vävnad, trots att vi låtsas som att det är det. Men nu har vi ett verktyg som gör att vi kan se levande vävnad och det ser inte ut som vi trodde.” – Professor Neil Theise

Den traditionella bilden av kroppen tar inte hänsyn till att kroppen lever och att det finns ett utrymme mellan alla celler där det är ett konstant flöde. Det är i den miljön som all kommunikation och integration sker, från cellmigrering till immunförsvar till utrensning av slaggprodukter.

Testa själv: Din kropp lever. Det finns ett konstant flöde inuti din kropp och allt är under konstant förändring. Känn efter. Hur känns det?

För att förstå Fascia är helhetssyn inte bara önskvärt utan helt nödvändigt

 • Det är svårt att verkligen förstå livet om vi bygger vår bild av kroppen på att kroppen är död.
 • Det är svårt att förstå helhet när hela vår värld är FYSISKT uppbyggd på idéen om att dela upp och separera.
 • Men vi försöker
 • Just nu pågår en global revolution efter en explosion av ny anatomisk forskning, som väcker nytt liv i tanken om att delarna måste sättas ihop till en helhet.
 • För att förstå Fascia är helhetssyn inte bara önskvärt utan helt nödvändigt – och de senaste årens upptäckter ifrågasätter många tidigare idéer om kroppen, om hälsa, om värk och om våra folkhälsosjukdomar.
 • Det vi idag vet om Fascia tvingar oss att ifrågasätta hela vårt sätt att se på kroppen, och i slutändan hela vårt sätt att se på, och bedriva vetenskap.
 • På Fascia Research Congress 2018 presenterades det senaste inom Fasciaforskningen – inklusive upptäckten av en ny cell.
 • null
  Av Axel Bohlin Grundare & Redaktör, The Fascia Guide

1 kommentar

Kommentarer är avstängt.