Vikten av C-vitamin vid graviditet, förlossning och gulsot hos nyfödda.

Många forskare menar att gravida bör äta 5-6 gram C-vitamintillskott per dag. Det kanske inte är så konstigt då C-Vitamin bidrar till normal bildning av fascia, bindväv, skelett och brosk – och då förbrukning ökar under stress.

Men vilken roll spelar C-vitamin vid fostrets uppbyggnad, varför sjunker nivåerna efter förlossning och vad har C-vitaminbrist med gulsot hos nyfödda att göra?

C-vitamin spelar avgörande roll i fostrets uppbyggnad

Under graviditet är behovet av C-vitamin större än normalt eftersom ett foster ska byggas från grunden, vilket innebär att det behövs stora mängder kollagen till skelett, brosk, hud och all typ av fascia.

I fostret ska allt byggas nytt, en ny individ ska formas, alltså behövs väldigt mycket kollagen, och därmed C-vitamin, till skillnad mot en vuxen individ som endast behöver reparera och underhålla sin vävnad.

C-Vitamin är ett så kallat co-enzym, som hjälper till som katalysator i olika fysiologiska processer i kroppen.

C-vitamin medverkar, bland mycket annat, till produktionen av kollagen och till sammanvävningen av en stabil kollagenmolekyl. Utan tillräckligt med C-vitamin blir kollagenet försvagat och man får bristsjukdomen skörbjugg. Kollagen är ett protein som finns i all typ av bindväv och kollagen utgör ca 30% av kroppens totala protein. Det går åt stora mängder C-vitamin för att få ihop ett hållfast kollagen.

C-vitamin har många fler funktioner i kroppen som du kan läsa mer om här.

Forskare har undersökt olika vävnaders innehåll av C-vitamin jämfört med mammans blodplasma;

 • Moderkakan/placenta – innehåller 2 ggr så mycket som mammans blodplasmanivåer.
 • Navelsträngen – innehåller också 2 ggr så mycket som mammans plasma.
 • Fostret själv – 2 ggr så mycket som mammans plasma.
 • Fostervattnet/amnion – 3 ggr så mycket, fostret badar i och sväljer fostervatten och hela tarmkanalen är fylld av det.

Fostret får C-vitamin från mamman via placentan, och försöker ta det som behövs även om det leder till brist hos mamman. Men har mamman brist, finns inget att få och då får fostret brist. Därför är det så extra viktigt med tillskott av C-vitamin under graviditeten!

Stressen att födas och vikten av C-vitamin

Förutom graviditeten så förbrukar förlossning och värkar mycket stora mängder C-vitamin, då det är en enorm stress för både mamma och barn. Man har sett att nivåerna av C-vitamin hos mamman sjunker kraftigt efter förlossning (hon har ju genomgått en kraftig stressituation).

Att födas är ett tufft trauma, en otrolig omställning att gå från foster till barn. Vid födseln produceras stora mängder stresshormoner ifrån fostrets binjurar, för att klara av de kraftiga påfrestningarna på kroppen. Barnet pressas med stor kraft ut genom en trång kanal och utsätts periodvis för syrebrist och barnets huvud utsätts för konstant tryck under flera timmar. Väl ute ska lungor och andra organ helt plötsligt ”klara sig själva”.

Mängden stresshormoner som uppmätts hos barnet vid födseln överstiger all annan uppmätt stress. Man är aldrig så stark som precis då man föds!

Lagercrantz & Slotkin, 1986, har visat att nivåerna av stresshormon (noradrenalin och adrenalin) hos en nyfödd är ca 10 ggr högre än mammans stressnivåer vid förlossningen och dubbelt så höga som andra allvarliga stressituationer hos en vuxen.

Syftet är självklart gott och fullt normalt, då det ska starta igång organ och immunsystem hos barnet. Stresshormonerna torkar t ex upp barnets lungor från fostervatten så att de kan börja andas luft och hjälper barnet att hantera de låga syrenivåer som alltid uppstår vid förlossning.

Processen skapar dock väldigt mycket inflammation och oxidativ stress, med bildning av stora mängder fria radikaler, som det måste finnas lösningar för att hantera. Här kommer bland annat mammans (och därmed barnets) nivåer av C-vitamin in.

C-vitamin, som är en kraftfull antioxidant, ska överföras till barnet från placentan via navelsträngen, även ett tag efter förlossning och därefter via modersmjölken.

Blod som finns i placentan, och däri massor av viktiga ämnen (näring, hormoner mm), fortsätter att strömma till barnet ett tag efter förlossningen men tyvärr klipper man direkt av navelsträngen på sjukhus, och snuvar därmed barnet på både blod och viktig näring.

Hos stora betesdjur (hov- och klövdjur), hålls navelsträngen intakt tills mamman eller ungen reser sig, då den går av naturligt i en speciell insnörning (midja). Hos rovdjur, som ligger i lya och föder, tuggar mamman så småningom av navelsträngen och äter upp moderkakan (med välbehövliga hormoner och näring).

Samband mellan C-vitaminbrist och gulsot hos nyfödda

Har mamman tillräckliga nivåer av C-vitamin så får alltså barnet hjälp med att avhjälpa den oxidativa stressen.

Har mamman brist på vitamin C så får heller inte barnet tillräckligt.

Då finns, enligt flera forskares teori en reservplan B, bilirubinet, som är en nästan lika kraftig antioxidant som C-vitamin. Bilirubin är ett gult, fettlösligt färgämne som bildas då hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner och det har endast ansetts vara en slaggprodukt, men det är alltså också en kraftfull antioxidant. Normalt tar levern hand om bilirubinet så att det blir vattenlösligt och kan utsöndras ur kroppen och det är det som ger färg till galla, avföring och även urin.

Nyfödda barn har en ökad nedbrytning av röda blodkroppar. Livet i livmodern kräver mer röda blodkroppar för att syresätta fostret, än vad som behövs sedan då barnet börjar andas med hjälp av lungorna. Därför bryts stora mängder ner den första tiden men samtidigt är levern omogen så den klarar inte av att ta hand om bilirubinet, vilket resulterar i gulsot hos det nyfödda barnet.

Vid höga bilirubinnivåer och gulsot, ljusbehandlas de nyfödda, för att få bilirubinet att försvinna snabbare ur kroppen. Det man är rädd för är att höga halter bilirubin kan ta sig igenom barnets omogna blod-hjärnbarriär och ge neurologiska skador.

I en rapport av Dahiya et al, 2006, har man funnit att barnets nivåer av skadliga oxidativa ämnen ökar efter ljusbehandling, samtidigt som nivåerna av flera antioxidanter minskar. Där varnar man för ljusbehandling då det förstör skyddet mot den oxidativa stressen och istället kan skada barnet.

Forskning visar att höga nivåer av bilirubin hos nyfödda sammanfaller med låga nivåer av C- och E-vitamin (båda antioxidanter). Då C- och E-vitamin var högt så var bilirubinet lågt.

Därför är det viktigt med extra tillskott av C-vitamin både under graviditet och vid förlossning.

Många forskare menar att tillskott på minst 5- 6 g/dag bör ges under hela graviditeten. Dr Klenner, på 50-talet, använde riktigt höga doser och menade att 10 g/dag bör intas normalt och mycket högre doser än så vid stress och sjukdom. Han menade också att den gravida kvinnan ska ha en boost, gärna intravenöst, precis före förlossning.

Garbelli (1957), gav gravida C-vitamintillskott, 1 g/dag, från den första trimestern til förlossning och konstaterade mycket färre förekomster av gulsot hos nyfödda.

Referenser – Vikten av C-vitamin vid graviditet, förlossning och gulsot hos nyfödda.

 • Abdul-Razzak KK. et al, 2007. Antioxidant Vitamins and Hyperbilirubinemia in Neonates.
 • Abdul-Razzak KK. et al, 2008. Antioxidant vitamins and glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in full-term neonates.
 • Dahiya K. et al, 2006. Antioxidant Status in Neonatal Jaundice Before and After Phototherapy.
 • Garbelli G, 1957. Use of Vitamin C in Pregnancy, Especially in Prevention of Jaundice of the Newborn.
 • Huertas et al, 1998. Lipid peroxidation and antioxidants in erythrocyte membranes of full term and preterm newborns.
 • Lagercrantz H & Slotkin TA, 1986. The ”Stress” of Being Born.
 • Nakai T. & Yamada R, 1978. The Secretion of Catecholamines in Newborn Babies With Special Reference to Fetal Distress
 • Slotkin TA & Seidler FJ, 1988. Stress in the Fetus and Newborn.