Så fungerar immunförsvaret och så stärker du immunförsvaret

Vår försvarsmur som skyddar mot fientliga angrepp

De flesta känner till att vårt immunförsvar hjälper oss att hålla oss friska, men alla känner inte till hur det fungerar och vad som händer vid ett angrepp.

Dessutom: 10 tips på hur du kan stärka ditt immunförsvar

Immunförsvaret jobbar hela tiden

Vårt immunförsvar ska skydda oss mot främmande inkräktare i kroppen så att vi inte blir sjuka. Det kan vara olika smittämnen, som bakterier, virus, svamp, protozoer eller andra parasiter.

Immunförsvaret jobbar även för att döda tumörceller i vår kropp, då främmande partiklar och gifter kommit in i kroppen eller då vi skadat oss och kroppen skapar en läkningsprocess.

Vi är hela tiden omgivna av smittämnen och partiklar som kan skada oss och immunförsvaret arbetar dygnet runt för att patrullera av och hålla koll på att ingen främling tar sig in i kroppen.

Ordet immunförsvar kommer från latinets immunitas = undantagen. De som klarar av en sjukdom är undantagna och blir inte sjuka igen.

Immunförsvaret skiljer på själv och icke själv. Varje individ har unika strukturer på cellernas yta, strukturer som är identifikationen för mina celler (så kallade HLA). Immunförsvaret lär sig under uppväxten upp till puberteten att känna igen den egna kroppens identifikation. Kommer celler eller partiklar av okänd identitet in i kroppen så reagerar immunförsvaret med att attackera och ta död på inkräktarna.

En inflammation skapas då immunförsvaret reagerar på en infektion eller överbelastning utan infektion.

En ökad tillströmning av vita blodceller, från blod och lymfa, och ökad aktivitet i det skadade området ger symptomen;

 • Värme
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Smärta
 • Funktionsnedsättning

Immunförsvarets tre huvuddelar

 • Yttre barriär – icke specifikt
  • Överhud, slemhinnor, cilier
 • Medfött försvar – icke specifikt, snabbt; på plats efter 7-72 h
  • Fagocyter (ätarceller) som Makrofager och Granulocyter, Mastceller
 • Förvärvat försvar – specifikt, lär sig och minns smittämnen, långsamt >72 h
  • Lymfocyter – måste mogna, utbildas
   • B-lymfocyter – bildar antikroppar och minnesceller som har immunologiskt minne
   • T-lymfocyter – mördarceller och hjälparceller

Alla vita och röda blodceller bildas av stamceller i benmärgen. Fagocyterna i det icke specifika immunförsvaret är färdiga att direkt attackera då de blir presenterade för smittämnen. Lymfocyterna måste mogna i något lymforgan innan de är färdiga. T-lymfocyter mognar i thymus och B-lymfocyter mognar i benmärg eller mjälte.

Aktiv immunisering är då kroppens immunförsvar får arbeta för att själv bygga upp antikroppar mot ett smittämne som kroppen har utsatts för. Det kan ta några veckor för kroppen att jobba och bilda antikroppar mot ett smittämne och ibland kan det även behövas ”påminnelse” då antikropparna med tiden kan försvinna eller att smittämnen ändrar sig lite, förändrar ytstrukturerna. Genomgången sjukdom ger en aktiv immunisering men det är inte alla sjukdomar man blir livslångt immun mot. Även vaccination är en aktiv immunisering.

Vid passiv immunisering serveras kroppen färdiga antikroppar och behöver alltså inte jobba med att bilda egna. Exempel på detta är då fostret får i sig antikroppar via moderkakan eller då ungen dricker råmjölk de första timmarna efter födseln. Färdiga antikroppar kan också tillföras med plasma eller serum med antikroppar från en immuniserad individ via injektion. Dessa antikroppar har inte så lång livslängd och immuniteten avtar efter hand (några månader). Utsätts inte kroppen för smittan så kan inte det egna immunförsvaret ta vid för att bilda nya antikroppar, då de ”skänkta dött ut”.

10 tips för att stärka immunförsvaret

Du stärker immunförsvaret genom att ta väl hand om din kropp, både mentalt och fysiskt. Här listar vi några av de viktigaste sakerna du kan göra – men självklart kan det ibland behövas mer.

 • Bra näringsrik mat, rikligt med färska grönsaker, frukt och bär t.ex. paprika, blomkål, grönkål, kiwi, jordgubbar, svarta vinbär, citron och andra citrusfrukter.
 • Tillräcklig och regelbunden sömn.
 • Sol och frisk luft
 • Motion och promenader
 • Socialt, trevligt umgänge
 • Undvika oro och långvarigt stresspåslag
 • Djupa andetag med långsam utandning. Detta stretchar och rensar lungorna vilket stimulerar lymfsystemet.
 • Att hålla igång fascian med rörelse och eventuellt manuell behandling stärker också lymfflödet.
 • Säkra med tillskott; C-vitamin, D-vitamin, Zn, Selen, Mg och många fler antioxidanter.
 • Tillskott av svamp; Reichisvamp, Turkey tail m fl. Nyare forskning visar att dessa svampar har många positiva effekter på immunförsvaret, både förebyggande och terapeutiskt vid sjukdom.

1 kommentar

Kommentarer är avstängt.