Vanliga brister

Dagens livsstil bidrar till att många idag lider av näringsbrist av olika slag. Framförallt vad vi äter och dricker men även om vi stressar, hur vi sover, om och hur vi rör oss eller tränar, ute eller inne har stor betydelse.

Många av oss äter mycket processad mat, halvfabrikat, som på vägen till vårt kök har tappat en hel del näring. Tyvärr innehåller de ofta också en hel del mindre nyttiga tillsatser, som i sin tur kan påverka näringsupptaget. Upphettning och hantering av råvaror vid tillagning bidrar ytterligare till att mycket av näringsinnehållet förstörs. Jordarna har också blivit mer och mer utarmade, bland annat på grund av försurning och användning av handelsgödsel, vilket gör att grödorna får ett sämre mineralinnehåll.

Stress, dåligt med sömn, mycket kaffe, alkohol, olika föroreningar med mera gör att vissa näringsämnen förbrukas snabbare, till exempel C-vitamin och magnesium. Då är det nästan omöjligt att med enbart varierad kost täcka behovet. Kroppen förbrukar mer C-vitamin ju mer vi stressar och det krävs 40-80 apelsiner för att få i sig ett dagsintag som motsvarar en normalt behov för många däggdjur (de flesta djur bildar eget C-vitamin efter behov, vilket människan inte kan). Dessutom kan brist eller överskott av ett ämne leda till brist av ett annat, till exempel stort kalciumintag (mycket mjölkprodukter) kan ge magnesiumbrist vilket i sin tur leder till D-vitaminbrist (även om man tar tillskott av D3). Hur man tillgodogör sig näring är också individuellt och varierar bland annat beroende på tarmflora, kroppskonstitution, ålder med mera.

Näringsbrist medför stora konsekvenser men som kanske inte märks direkt då symptomen kan vara mer diffusa. Det kan vara försämrat immunförsvar med infektionskänslighet, trötthet, depression, högt blodtryck, hjärtproblem, hudbesvär, blödande tandkött, försämrad sårläkning, försämrad nagel- och hårkvalitet med mera. Många av dagens folksjukdomar tros också kunna ha en långvarig bakomliggande näringsbrist som grundorsak.

Det kan också vara lätt att tro att man får i sig tillräckligt då man tar eller dricker olika tillskott, men det är viktigt att se över hur mycket och i vilken form/sammansättning av tillskottet de innehåller eftersom upptaget varierar stort.

Hur gör man då för att inte få näringsbrist?

Det finns många vägar att gå. En bra start är att börja med olika typer av kosttillskott. Vi rekommenderar Fasciaklinikernas sortiment, framför allt deras BAS-låda som är anpassad för att stärka just Fascian.

För den som vill fördjupa sig mer i detalj kan det vara bra att ta en blod- eller hårmineralanalys, för att få en uppfattning om vad man har brist av.

Läs mer om Fascia & näring