Selen

Kortfattat om Selen

  • Viktig antioxidant som skyddar cellerna från oxidativ stress
  • Viktig för ett väl fungerande immunförsvar
  • Effektiviserar C-vitaminens funktion

Lär dig mer om Selen

Trots att selen i högre doser kan vara nästan lika giftigt som arsenik, är det helt livsavgörande för att flera av kroppens enzymer ska fungera. 

Selen är oersättligt för flera av kroppens antioxidantenzymer, bland annat ingår selen i ett viktigt enzym som med hjälp av glutation, skyddar cellerna från oxidativ stress. Glutation anses som en av våra cellers mest kraftfulla, kroppsegna antioxidant, men för att den processen ska fungera, krävs alltså bland annat selen.a

Vad är Selen bra för?

Selen fungerar som en antioxidant och samverkar med vitamin E. Selen och E-vitamin sägs därför vara bundsförvanter och tas ofta tillsammans som kosttillskott. Funktionen av C-vitamin blir mer effektiv med hjälp av selen, då det bidrar till att C-vitaminet kan ”återanvändas”. Selen är helt avgörande för ett effektivt immunförsvar genom att förstöra fria radikaler, stimulera produktion av antikroppar och T-cellernas funktion. Det skyddar också mot cancer och hjärt-kärlsjukdomar. 

Sköldkörtelhormoner regleras med hjälp av selenberoende enzym, vilket bland annat påverkar muskler, hjärnans funktion, hjärta och matsmältning. Selen hjälper också till att eliminera tungmetaller, till exempel arsenik, kadmium och kvicksilver, då tillfälligt höga terapeutiska doser kan ges för avgiftning, under läkarkontroll. I kroppen lagras selen framförallt i blodkroppar, sköldkörtel, lever, njurar, bukspottkörtel, hjärta och muskler.

Vad kan brist på Selen innebära?

Brist på selen ger ett nedsatt immunförsvar. Allvarlig brist på selen kan bland annat leda till hjärtmuskelförändringar. Selenbrist ger också en ökad risk för cancer, hjärt-kärlsjukdomar, tungmetallförgiftning, levertoxicitet, muskeldegeneration och för tidigt åldrande.

Hur får vi i oss Selen?

Vi får främst i oss selen från inälvsmat, fisk, mjölk, ost och importerade växter. Svenska jordar har extremt lågt seleninnehåll vilket gör att de grödor som odlas innehåller försumbara halter selen. Selenhalterna i blodet är hälften så höga i Norden som i USA. Raffinering och tillagning av maten förstör dessutom selen. Rökare, alkoholister, vegetarianer, äldre människor, ungdomar, gravida och ammande mödrar är i riskgrupp för att få brist på selen.

I Sverige är tillskott av Selen viktigt för att undvika brist, framförallt om man äter mest inhemska grödor. Animaliska produkter kan innehålla selen då djurfoder berikas med selentillskott. Man bör ta selentillskott som innehåller organiskt selen, till exempel selenometionin, som har bättre upptag  och är mindre giftigt än oorganisk selen.

Dagsdosen via tillskott bör inte överstiga 300 μg. Tillfälligt höga terapeutiska doser kan ges för avgiftning av tungmetaller, då alltid under läkarkontroll.

Läs mer om Fascia & näring