B-vitamin

Kortfattat om B-vitamin

 • Måste tillföras genom rikligt varierad kost och/eller kosttillskott
 • Det finns åtta olika B-vitaminer, alla behövs för kroppens funktion och de samverkar i stor omfattning
 • De flesta B-vitaminerna är känsliga för ljus, uppvärmning och tillagning och har relativt dålig absorption i tarmen

Lär dig mer om B-vitamin

B-vitaminerna är en grupp av åtta vattenlösliga vitaminer. De har olika uppgifter och de kan därför inte ersätta varandra. Det de har gemensamt är att de behövs för funktionen av många olika enzymer och att de är vattenlösliga och därför inte lagras någon längre tid i kroppen, med undantag av B12 som kan lagras i levern i upp till 3 år. De åtta B-vitaminerna, nummer och kemiskt namn, är;

 • B1 – Tiamin
 • B2 – Riboflavin
 • B3 – Niacin
 • B5 – Pantotensyra
 • B6 – Pyridoxin
 • B7 – Biotin
 • B9 – Folsyra
 • B12 – Kobalamin

Man övergår mer och mer till att benämna B-vitaminerna med sitt kemiska namn i innehållsförteckningar i stället för en siffra. Det står till exempel oftast folsyra istället för B9.

Vad är B-vitaminer bra för?

De flesta av B-vitaminerna är inblandade i cellernas energi- och proteinomsättning, nervsystemets utveckling och funktion och immunförsvar. De olika B-vitaminer har olika uppgifter och kan därför inte ersätta varandra, tvärtom så samverkar de. Tillsammans verkar de för att kroppens processer ska fungera på ett optimalt sätt, ämnesomsättning, nervsystem, tillverkning av röda blodkroppar, viktiga beståndsdelar i cellernas DNA och de behövs för celldelning.

B-vitaminerna påverkar också kroppens förmåga att utveckla en sund tarmflora.

Vad kan brist på B-vitamin innebära?

B-vitaminbrist kan leda till trötthet, domningar, minnes- och koncentrationssvårigheter, problem med hår, hud och naglar med mera. Allvarlig brist kan leda till perniciös anemi (blodbrist) och neurologiska symptom. En brist kommer ofta successivt smygande under flera månader och stress, alkohol, p-piller, antibiotika och andra läkemedel kan försämra upptaget av B-vitaminerna och orsaka en brist.

För gravida är brist på folsyra, B9, speciellt allvarligt då det kan orsaka fosterskador. Även äldre, veganer och vegetarianer är i särskild riskgrupp för B12-brist, då det endast finns i animaliska produkter. Samtidigt är B12 en av de vanligare och allvarligare att ha brist på, då B12 behövs för bildning av röda blodkroppar.

Forskning visar att många typer av neurologiska problem och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD, kan orsakas av B-vitaminbrist.

Hur får vi i oss B-vitamin?

B-vitaminer finns i många olika sorters mat, framförallt i spannmålsprodukter och kött. Ett undantag är B12 som inte finns i några växter utan endast finns i animalier, vilket gör att veganer och vegetarianer måste få det i sig via tillskott. B12 är dessutom, liksom många av B-vitaminerna, väldigt känslig för uppvärmning och även ljuskänslig.

Upptaget av B-vitamin i tarmen är ofta dåligt och försämras av en tarmflora i obalans. Stress, alkohol, p-piller, antibiotika och andra läkemedel försämrar också upptaget. Öl, som bryggs med jäst och spannmål, innehåller mycket B-vitamin men alkoholen i ölen gör att det tas upp dåligt och det kan istället i slutändan orsaka en brist.

Flera av B-vitaminerna kan syntetiseras i tarmen från en frisk tarmflora men det är oklart hur mycket som kan tas upp och tillgodogöras i kroppen.

Ett bra sätt att säkert få i sig alla B-vitaminer är via ett så kallat B-vitaminkomplex, där alla ingår. Särskilt viktigt är det att säkra tillskott av B6, B9 och B12 men eftersom samtliga behövs och samverkar i stor omfattning, kan ett B-komplex med alla åtta B-vitaminerna vara bra.

Läs mer om Fascia & näring