Omega 3

Kortfattat om omega 3

  • Kroppen behöver Omega 3 men kan inte själv tillverka det
  • Viktigt för hjärta, syn och hjärnans funktion
  • Extra viktigt att få i sig som gravid, vegan eller vegetarian

Lär dig mer om omega 3

Essentiella fettsyror är sådana vi inte kan bilda själva utan måste få i oss via maten. Det finns två essentiella fettsyror, linolsyra och linolensyra. Omega 3 är en grupp av fettsyror som bildas från den essentiella fettsyran linolensyra. Omega 6 är en annan grupp av essentiella fettsyror som bildas från linolsyra. Vi behöver få i oss fett från båda dessa grupper men omega 6 är normalt lättare att få i sig i tillräcklig mängd via livsmedel. I västvärlden äter vi vanligtvis alldeles för mycket omega 6 i förhållande till omega 3. Det ideala förhållandet mellan omega 6 och omega 3, kvoten omega 6/omega 3, bör ligga på 1–2/1, istället har den numer ökat till 10–20/1. En obalans med stort överskott av omega 6 hämmar också upptaget av omega 3, vilket ytterligare försämrar balansen. 

Båda grupperna är fleromättade fettsyror, vilket innebär att de har flera dubbelbindningar och därför lätt oxiderar, härsknar, i närvaro av syre, ljus och värme. Förutom att vi oftast får i oss en obalanserad kvot mellan omega 6 och omega 3 äter vi dessutom främst processade och härdade vegetabiliska fetter med transfettsyror vilket är dokumenterat ohälsosamma. Eftersom omega 3 och omega 6 är fleromättade är de känsliga för all form av processning som upphettning, raffinering och ljuspåverkan. Därför är det ofördelaktigt för livsmedelsindustrin att ha dem naturligt i livsmedelsprodukter då de lätt härsknar.

Vad är Omega 3 bra för?

Omega 3-fettsyrorna bidrar till en förbättrad hjärt-kärlfunktion och sänkt blodtryck och behövs för bygga och reparera celler och ett fungerande cellmembran. Linolensyra omvandlas till omega 3-fettsyrorna EPA och DHA, vilka finns rikligt i hjärnan och är viktiga för hjärnans och ögats funktion. De är också viktiga för spermieproduktion.

Tillskott av omega 3 för en förbättrad balans har visat sig förbättra glukostoleransen och endotelfunktionen, och minska inflammationsmarkörer.

Vad kan brist på Omega 3 innebära?

Brist på Omega 3 med obalans i omega 6/omega 3, kan bland annat visa sig genom torr och skrovlig hud, en sårig hårbotten och sköra naglar. Det medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, sämre elasticitet i blodkärlen och högt blodtryck. Brist kan också främja inflammationsprocesser och öka risken för neurologiska sjukdomar.

Hur får vi i oss Omega 3?

Omega 3 finns mest i fet fisk (lax, makrill, sill, sardiner), vissa alger, linfröolja, rapsolja, valnötter och pumpakärnor. Vi bör då äta fet fisk 1-3 ggr/vecka men tyvärr innehåller den ofta stora mängder fettlösliga miljögifter som PCB och dioxiner, speciellt om fisken är från Östersjön, Bottenviken eller Vänern och Vättern. Tyvärr innehåller kommersiellt uppfödd fisk till exempel lax, endast en bråkdel av de nyttiga fettsyrorna, ca 20 % jämfört med naturlig vildfångad lax. Orsaken är att de får en helt annan föda jämfört med dess naturliga krill, alger, insekter och larver. Detta gäller även uppfödning av djur i allmänhet, då gräsbetande naturligt uppfödda djur eller vilt är att föredra, då de har ett högre innehåll av både omega 3 och omega 6 men en mycket bättre balans mellan de båda grupperna. Tillskott av omega 3 kan säkra att man får en bättre balans mellan omega 6 och omega 3. Det är extra viktigt med tillskott av omega 3 om man är gravid, vegan eller vegetarian.

Högt intag av socker, kaffe, alkohol, läkemedel med mera, blockerar upptaget av de nyttiga fettsyrorna.

Läs mer om Fascia & näring