Betydelsen av sen avnavling

Under en graviditet har mamma och foster skilda blodsystem. Fostrets näringsförsörjning och gasutbyte sker i moderkakan, placenta, där fostrets blod tar upp näring och syre från mammans blod. Samtidigt överförs restprodukter, ”avfall”, från fostrets blod över till mammans blod som därefter tar hand om utrensningen. Fostret är sammanbundet med moderkakan via navelsträngen, som transporterar blod till och från fostret och moderkakan. Det är lätt att förstå att barnet behöver så mycket som möjligt av alla de komponenter som tillförs från moderkakan via navelsträngen och att det därför är helt onaturligt att klippa navelsträngen direkt efter födseln. Lyckligtvis görs det nu mer sällan.

Näring och syre från mammans blod transporteras från moderkakan via navelsträngen till fostrets blod. Restprodukter från fostrets ämnesomsättning transporteras i motsatt riktning, tillbaka till moderkakan och moderns blod. Förutom näringsämnen och syre överförs också en mängd andra livsviktiga substanser, från mamman. Det är framförallt stamceller, hormoner, antikroppar och andra immunceller, vilka alla är viktiga för barnet. Efter förlossningen fortsätter det blod som finns kvar i moderkakan och navelsträngen att transporteras till barnet under flera minuter. Att vänta med att klippa navelsträngen ger därför barnet en viktig blodtransfusion, så kallad placentatransfusion, med alla viktiga ämnen från moderkakan, vilket också ger en ökad blodvolym, bättre syresättning och underlättar övergången till självständig andning och livet utanför livmodern.

Förr var den allmänna rekommendationen att klippa av navelsträngen direkt efter förlossningen för att effektivisera kontroll med mera av barnet efter födseln. Numera rekommenderar WHO att man väntar minst en minut innan navelsträngen kläms av. Riktlinjerna i Sverige, för fullgångna, friska barn är att vänta tills navelsträngen bleknat och är tömd på blod. För barn födda med kejsarsnitt ska man vänta en minut, liksom för barn födda före vecka 35, oavsett om de behöver stabilisering eller inte. Barn som behöver akut hjärt- lungräddning avnavlas direkt för att snabbt få hjälp.

Prematura barn är egentligen i ännu större behov av den extra boosten av blod som sen avnavling ger men det kan samtidigt försvåra att ge andningshjälp med mera, vilket gör att man inte törs vänta.

Fördröjd avnavling har visat sig ge många hälsofördelar, inklusive förbättrad blodcirkulation och långsiktiga fördelar som extra stamceller. Forskning visar att fördröjd avnavling minskar risken för spädbarnsdödlighet och ger fördelar även för prematura barn.

För djur som får föda naturligt, som klöv- och hovdjur, går navelsträngen av naturligt då mamman eller ungen reser sig efter födseln. Under förutsättning att mamman får lugn och ro under födseln, ger det ungen tid att få den viktiga blodtransfusionen från moderkakan. Rovdjur, som hund- och kattdjur, tuggar av navelsträngen själva och äter upp efterbörden för att få näring och hormoner.

Läs mer om Fascia & näring