Vi blir den miljö vi lever i

Den miljö vi befinner oss i påverkar oss på många olika sätt, både fysiskt och psykiskt. Inte minst påverkas vår fysiska och mentala hälsa. Vad menar vi då med vår miljö? Ja, det är allt från den luft vi andas, ljudintryck, synintryck, mikroorganismer i vår närhet, maten och vattnet vi konsumerar, till djur och natur i vår närhet, social miljö, arbetsmiljö och hemmiljö.

Fysisk miljö

Den fysiska miljön omfattar luften vi andas och även känner lukten av, ljud vi hör, omgivning vi ser, maten vi äter, vatten vi dricker och mikroorganismer omkring oss. Även det fysiska arbete vi utför, eller inte utför, kan räknas in. Allt det här påverkar vår kropp fysiskt men även psykiskt.

Luftkvalitet: Ren luft är avgörande för vår hälsa. Förorenad luft kan leda till andningsproblem och långsiktiga hälsoskador.

Ljudmiljö: Starka ljud och buller kan ge fysiska skador på vår hörsel men det kan också påverka oss mentalt genom att vi blir stressade av för höga ljudnivåer. Stressen i sin tur ger andra hälsoproblem.

Mat och vatten: Kvaliteten på mat och vatten är självklart starkt sammankopplade med både fysisk och psykisk hälsa. Näringsrik mat och rent vatten är livsviktigt för att vi ska må bra på alla plan.

Social miljö

Den sociala miljön, det vill säga människor vi har omkring oss, i hemmet, i vänskapskretsen eller på arbetet, har stor påverkan på oss psykiskt vilket i sin tur kan ge fysiska effekter för oss, positiva eller negativa.

Att dagligen ha folk runt omkring sig som ger dålig energi, som vi inte kommer bra överens med gör att vi själva blir mer och mer mentalt nedstämda och så småningom blir vi även fysiskt sjuka. Umgås vi däremot med familj, vänner och arbetskamrater som vi trivs ihop med, som ger positiv energi och som vi känner oss glada tillsammans med, kommer det också att ge positiva effekter för vår hälsa. Vagusnerven aktiveras av positiva relationer, blodtrycket sjunker, matsmältning och tarmflora gynnas, immunförsvaret blir starkare och vi blir allmänt mer harmoniska och välmående.

Vagusaktivitet

Vagusnerven är kroppens längsta autonoma nerv och en del av det parasympatiska nervsystemet. Den går från hjärnan och förgrenar sig ner till i princip alla organ, svalg, lungor, hjärta, mag-tarmsystem, njurar med mera. Den lämnar information från organen till hjärnan och vice versa. Aktivering av vagusnerven gör att vi mår bra, vi känner oss lugna, avspända och harmoniska och matsmältningen fungerar optimalt. Vår vagusaktivitet smittar också av sig på andra. Vi kan känna av stämningen då vi kommer in i ett rum om vagusaktiviteten är hög eller låg i gruppen.

Be om hjälp

Ibland kan en situation kännas helt övermäktig att själv ändra på. Be om hjälp, av en vän eller professionell hjälp. Någon som kan se på situationen utifrån, från ett annat perspektiv, kan vara avgörande. Tveka inte att ta hjälp innan det går för långt och det sätter sig djupt.

Det kan vara lättare sagt än gjort men välj ett umgänge som ger glädje och positiv energi. Tänk också på att själv försöka att bidra till positivt tänkande och glädje för andra. Stanna inte kvar i en relation som känns destruktiv. Att ta steget att ändra sin sociala miljö kan vara det första steget mot bättre hälsa och välmående.

Att vistas i naturen

För att förstärka vårt välmående kan vi dra lärdom från naturen. Forskning visar att tid i naturen kan minska stress, förbättra humöret och stärka immunförsvaret. Att vistas utomhus, särskilt i gröna områden, kan bidra till mental återhämtning, ladda energi och även ge fysisk hälsa.

Regelbundna promenader i naturen, trädgårdsarbete eller bara att vistas i en park kan ha positiva effekter på vårt välbefinnande. Naturen erbjuder en miljö som främjar lugn och återhämtning, vilket kan vara värdefullt för att förbättra vår hälsa.

Vi blir den miljö vi lever i. Genom att vara medvetna om hur vår fysiska och sociala miljö påverkar oss kan vi aktivt ta steg mot förbättrad hälsa och välmående. Att omge sig med positiva energier, be om stöd när det behövs och spendera tid i naturen är viktiga komponenter i att skapa en hälsosam livsstil.

Läs mer om Fascia & näring