Hur vet du hur du ska sätta ner dina fötter – vad är proprioception?

Svaret är proprioception och Fascia.

Proprioception brukar man förklara som den medfödda förmågan att känna av kroppens position i förhållande till omgivning och utrymme. Så kallad rumslig uppfattning. En förmåga som är livsviktig för alla människor och djur, men den kan vara bättre eller sämre och den går att påverka och förbättra. Ett vilt djur med dålig proprioception överlever troligen inte. En dålig proprioception ger en dålig koordination och balans och skaderisken ökar markant.

Ett exempel på proprioception är då du går upp för en trappa och du vet precis hur mycket du ska lyfta fötterna utan att titta på varje trappsteg. Eller att resa dig ur en säng i mörker, du vet precis hur du ska hjälpa till och ta stöd av armar och ben för att komma ur sängen med bra balans, utan att ens fundera över det, då du har gjort det förr och i dagsljus. Att blunda och föra ihop pekfingrarna mot varandra och träffa, fingertopp mot fingertopp, eller att sätta pekfingret på nästippen handlar också om proprioception.

Vad är proprioceptorer och hur fungerar de?

Proprioception handlar om finstämda, väl avvägda rörelser för att skapa mjukhet, balans och precision. Det måste finnas en snabb kommunikation så att hela kroppen kan kommunicera. Nervreceptorer som tar emot intryck om kroppens läge och position, hastighet i rörelser, förändringar med mera kallas för proprioceptorer. Man kan hitta dem i ligament, senor, ledkapslar, muskler och i Fascian. Senor, ligament och ledkapslar är också en typ av fascia och receptorer i muskler sitter inbäddade i Fasciaskikten runt muskelfibrer och muskelbuntar så egentligen kan man säga att alla receptorer sitter i Fascian.

Proprioceptorer reagerar på onormal spänning och sträckning, lägesförändring och på hastigheten det sker. De signalerar hela tiden till ryggmärg och hjärna, som skickar tillbaka signaler till musklerna att korrigera och ändra sitt arbete för att ändra position och hålla kroppen i balans för att undvika skador. De här signalerna går genom snabba nervtrådar från receptorerna till centrala nervsystemet och tillbaka till musklerna. För att det ska gå riktigt fort så är nervtrådarna isolerade med ett fettskikt, myelin. Ju tjockare myelinskikt ju snabbare signalöverföring, så en viss mängd fett är viktigt i födan.

Varje nervcell och nervtråd är också omgivna av och invävda i fascia, precis som muskelceller och alla andra vävnader i kroppen. Det betyder att det är viktigt med en väl fungerande fascia för att proprioceptionen ska bli så bra som möjligt så att man undviker skador.

Vad kan orsaka en försämrad proprioception?

En förtätad, stel och oelastisk fascia kan göra att nervsignalerna inte kan komma fram tillräckligt fort. Det kan också resultera i att själva receptorerna inte fungerar optimalt då trycket runt dem blir för stort. Allt som är negativt för Fascian är alltså negativt för proprioceptionen.

Dålig proprioception ökar risken för skador. En skada ger i sin tur en försämrad proprioception, en ond cirkel. Har man ont ändrar man sitt rörelsemönster, kroppen försöker kompensera för att undvika det onda. Det i sin tur kan ge nya skador och mer smärta. Leder stelnar då de inte används korrekt, muskler som inte används förtvinar och andra överansträngs, Fascian stelnar och smidighet och elasticitet minskar.

Överansträngning gör att Fascian stelnar och kan skapa små mikroskador utan att man egentligen har fått en skada. Men i och med att Fascian stelnar i ett område fungerar inte kroppen i balans och vissa rörelser kan bli svårare att utföra och det skapar kompensationer. Så småningom resulterar det i skador om det inte åtgärdas i tid.

Stillasittande och lite rörelse försämrar också Fascian och därmed proprioceptionen. Det kan vara på grund av skada eller sjukdom men det kan också vara lite rörelse på grund av stillasittande jobb i vardagen. Att röra sig mycket och lagom ansträngt är enormt viktigt för att hålla Fascian elastisk och smidig och få koordinerade rörelser.

Proprioceptionen försämras med åldern och den är också sämre hos barn. Den tränas upp allteftersom barnet mognar och blir äldre. En tonåring som rör sig mycket och tränar lagom, tränar upp sitt nervsystem.

Det finns självklart även olika skador och sjukdomar och även näringsbrister (fett, E-vitamin, Mg, Se, B-vitamin) som drabbar nervsystemet och därmed proprioceptionen.

Hur märker jag att jag har en dålig proprioception?

Att snubbla ibland, till exempel i en trappa, slå i en dörrpost eller slå ut en kaffekopp behöver inte vara oroande i sig. Det gör vi alla någon gång då och då! Men börjar det hända ofta så bör man kolla upp det.

Vad kan jag göra för att förbättra min proprioception?

Det allra viktigaste är att röra sig regelbundet, dagligen och i lagom takt. Inte överanstränga sig. Minska stressen är också viktigt då stress är något som påverkar Fascian och proprioceptionen negativt.

I den vardagliga träningen är det viktigt att vara noga med uppvärmning och även att varva ner efteråt för att rensa ut slagg så att Fascian hålls i form. Träningsbelastningen måste också ökas succesivt för att man inte ska bli överansträngd. En trött kropp tappar koncentration och balans och skaderisken ökar. Stretch- och balansövningar tränar upp core-styrka, balans och proprioception och kan enkelt göras dagligen.

Regelbunden Fasciabehandling håller Fascian smidig och kroppen i bättre balans med ett bättre flöde, vilket kan minska risken för skador. Det är extra viktigt om man inte har möjlighet att röra sig tillräckligt mycket i vardagen. Fasciabehandling utförs med mjuka vibrationer och flera av de viktiga proprioceptorerna i Fascian stimuleras av mjuka vibrationer. Därför är behandlingen så effektiv och dessutom väldigt behaglig och njutningsfull.