Har du bra hållning och balans?

Vad innebär hållning och balans?

Vad innebär en bra hållning och balans? I fysiken säger man att något är i balans då det befinner sig i jämvikt. Massans tyngdpunkt befinner sig då ovanför stödet (gravitationens kraft nedåt är lika med stödytans kraft uppåt). Hamnar tyngdpunkten snett ovanför stödytan så tippar föremålet eller så krävs en kraft, ett arbete, för att återfå balansen. Tyngdpunkten i en sund människokropp med bra hållning och som står still rakt upp, ligger lite ovanför naveln på lodlinjen.

I vårt fall med den levande kroppen som hamnar lite snett, kommer kraften för att återfå den sneda kroppen i balans, ifrån muskulatur och fascia, som aktivt måste parera för obalansen. Muskelfibrer kontraherar då och utför ett arbete, ihop med myofascian, för att inte kroppen ska tippa omkull. Kroppen kan också luta mot något, till exempel en vägg, för att inte falla. Då kommer kraften från väggen (en extra stödyta) och muskulatur och fascia behöver inte ta lika stort ansvar.

Vår kropp måste hela tiden kunna parera för obalanser då vi rör oss snabbt och ibland trampar vi snett, och oftast så går det bra. För att det ska fungera krävs en snabb och väl fungerande kommunikation mellan celler och olika vävnader, vilket i sin tur kräver en frisk och väl fungerande fascia utan stopp i flödet. Det är fascian som håller kontroll på vad som händer och ansvarar för den sammanhållande funktionen och kommunikationen ihop med nervsystemet. Men, och det är viktigt att poängtera, nervreceptorer och nervtrådar ligger inbäddade i fascia så utan en väl fungerande fascia med funktionellt flöde så hämmas också nervsignaleringen.

En sund fascia ger förutsättningar för att muskler och fascia ska ha optimal rörlighet, en väl fungerande energiförsörjning med tillflöde av näring och syre, bortförsel av restprodukter med mera och en optimal koordination via nervsystemet (proprioceptiv förmåga). Det krävs också tillräcklig styrka och uthållighet i muskler och fascia, så lite träning krävs för det. Men för att kunna träna styrka på ett korrekt sätt krävs att kroppen är rak så att leder, fascia och muskulatur belastas jämnt mellan kroppshalvorna. Att kroppens tyngdpunkt står rakt över stödytan och inte lutar åt någon sida eller framåt eller bakåt.

Vad kan orsaka en dålig hållning?

Allt vi utsätter vår kropp för, allt vi gör i vardagen påverkar vår hållning. Självklart kan vi utsättas för olyckor och trauman som gör att vi får skador som därefter påverkar hur vi använder kroppen och försämrar vår hållning. Men även det dagliga livet påverkar mer än vi kanske tänker på. Ofta orsakas också en dålig hållning av ett snett bäcken. Bäckenet är ingen ”fast skelettenhet” utan består av två halvor, sammanfogade med en broskfog mellan blygdbenets höger och vänster sida, den så kallade symfysen. Den broskfogen är inte fast utan kan förskjutas åt olika håll till exempel vid ett fall eller på grund av upprepad felbelastning. Spända muskler och ligament kan också dra bäckenet snett. Ett snett bäcken ställer till följdproblem i hela kroppens balans och hållning och orsakar dessutom snedslitage av leder, till exempel höftled och knä, vilket i sin tur kan skapa artros. Ett snett bäcken bör korrigeras, till exempel med en fasciabehandling.

Här kommer några exempel på vad som kan bidra till obalans och dålig hållning men listan kan göras längre;

  • Skador och trauman.
  • Sjukdom, sängliggande med lite rörlighet.
  •  Stillasittande arbete, där man rör sig för lite och gärna sitter framåtlutad-
  •  Stress försämrar fascia och hållning, till exempel att dra upp axlar, spänna nackmuskler och käkar, vilket i sin tur drar ihop muskler och fascia runt revben och därmed lungor som bidrar till försämrad funktion och ändrat rörelsemönster.
  •  För lite sömn och återhämtning skapar stress i kroppen.
  •  Vad vi äter påverkar vår fascia och rörlighet.
  •  Överanstränger vi vissa kroppsdelar genom enformigt arbete så drar vi på oss spänningar och smärta som påverkar rörelser och hållning.
  • Graviditet och förlossning kan ge spänningar och snedheter i bäckenet, som orsakar en fortsatt obalans i hela kroppen med dålig hållning.

Hur påverkas min hälsa av att jag har bra hållning?

En bra hållning och balans gör att vi mår bättre, både fysiskt och psykiskt. Forskning visar att stäcker vi upp kroppen så mår vi mentalt bättre och självklart också fysiskt bättre. En bra hållning innebär att kroppen används mer liksidigt så att leder, muskulatur, fascia osv inte överbelastas utan slits mer jämnt. Fasciaflöde och därmed kroppens kommunikation hindras inte någonstans och vi får då en bättre rörlighet och balans.

Vad händer om jag inte har en bra hållning?

En dålig hållning gör att hela systemet belastas och alla kroppsfunktioner försämras. Bröstkorgen trycks ihop och andningen försämras, vilket kan skapa lungproblem med lunginflammationer. Diafragma hämmas och vagusnerven kommer i sin tur att hämmas. Vi kommer att känna oss mentalt tilltryckta av att vi är fysiskt ihoptryckta!

En dålig hållning och obalans gör också att leder kommer att snedbelastas, ledbrosket slits och så småningom uppstår artroser.

Då vår kropp är sned, tyngdpunkten är alltså förskjuten åt något håll, innebär det att viss muskulatur, fascia, nervsystem med mera hela tiden kommer att överbelastas, överansträngas. Lederna kommer att belastas ojämnt, vissa utsätts för ett alldeles för högt tryck medan andra får för lite belastning. Ett högt tryck kommer at skapa en förtätning i fascian, vilket innebär att flödet tjocknar, viskositeten ökar. Följden av det blir att trycket på nervreceptorer, nervtrådar, blodkärl, lymfkärl, muskelfibrer med mera ökar och allt kommer att fungera och flöda sämre. Rörligheten minskar, trycket på smärtreceptorer ökar, de signalerar då mer smärta och vi rör oss ännu mindre och det blir en värre och värre ond cirkel.

Förtätningen, den ökade viskositeten i flödet, gör också att kollagenproduktionen ökar för att stärka upp vävnaden och kollagenmolekylerna tätnar och kletar ihop med varandra. Nu har vi början på en fibros som är svårare att åtgärda. Ju längre vi går och snedbelastar kroppen ju längre tid tar det att återfå funktionen.

 

Hur kommer jag igång med att förbättra min hållning?

Två saker är viktiga här för att förbättra hållning och balans.

  1. Fasciabehandling för att försöka få loss förtätningar och få igång flödet. Det gör att kroppen får förutsättningar att starta en läkeprocess.
  2. Därefter krävs träning för att stärka upp vävnader som kanske inte använt ordentligt under lång tid. Det är viktigt att aktivt träna in ett mer korrekt rörelsemönster annars är man snart tillbaka på ruta ett.

Avslappningsövningar med långsam djupandning en stund varje kväll är ett bra sätt att få bort spänningar som man dragit på sig under dagen. Stressar av, lugnar nervsystemet, aktiverar vagusnerven, släpper spänningar i muskler och fascia för att undvika följdproblem.

Försök att tänka på din hållning i vardagen, och att inte sjunka ihop i en framåtlutande ställning. Träningen behöver inte vara tung och jobbig. Små rörelser och att hela tiden tänka på hur man står eller sitter och belastar kroppen. Försök att tänka på hur du belastar ben, armar, axlar mm. Klarar du att utföra olika rörelser liksidigt? Det är svårt!

Använd till exempel ett trappsteg och gå upp och ner på ett trappsteg, 10 steg med vänster ben först och sedan likadant med höger ben först. Hur känns det, går det lika bra oavsett vilket ben som styr? Känns det svårare med ett ben så träna då det benet fler gånger i trappsteget. Gör detta dagligen.

Träna balans genom att stå på ett ben. Gärna flera gånger om dagen, till exempel då du borstar tänder etc. Det är oftast svårare med det ena benet men träna då mer.

Mjuka yogaövningar är bra för kroppen, att försiktigt töja det som tar emot. Utför man rörelser långsamt förbättrar det styrka och balans. Kom ihåg att rörelserna inte ska göra ont.

Har man en stång eller liknande att ta tag i och låta kroppen hänga rakt ner av egen tyngd så är det en ypperlig träning att töja ut ryggmuskler och fascia. Det är dock inte så lätt och kräver lite hand- och armstyrka. Börja med bara en kort stund, kanske bara några sekunder, och utöka mer och mer.

Läs mer om Fascia & näring