Kollagenets styrka

För att en sena eller ett ligament ska bli stark krävs mycket kollagenfibrer och dessutom tillräckligt med tvärbindningar för att stabilisera fibrerna så att de inte ”glider iväg” gentemot varandra. Så ju mer kollagenfibrer och tvärbindningar ju starkare sena/ligament (men också stelare). Tvärbindningarna bildas med hjälp av ett enzym, lysyloxidas. 

Senan varierar i elasticitet/stelhet längs sin längd. Den är stelare i ändan som fäster i ben och rörligast i den ända som fäster i en muskel. Det är alltså fler tvärbindningar i den ända som fäster i ben och färre i den ändan som fäster i muskeln. Det här gör att senan är stötdämpande och skyddar muskeln från att skadas då den är mer elastisk i muskeländan. En alltför stel sena, många tvärbindningar, kan vara en nackdel om inte muskeln är tillräckligt stark, då man lättare drabbas av muskelbristning.

Åldrande, högt blodsocker, diabetes, inaktivitet och orörlighet ger stelare kollagen vävnad, då det bildas oönskade icke enzymatiska tvärbindningar mellan kollagenmolekylerna, så kallade ”sockerbindningar”. Dessa bindningar bildas endast i närvaro av socker och kräver inget enzym. Detta drabbar naturligtvis då diabetiker, på grund av högt blodsocker, och även när man åldras men alltså även om man är stilla och inaktiv en tid. Det här ger en mycket stel och oelastisk Fascia, och naturligtvis då även senor. Senorna blir efter ett tag lika stela i muskeländen som i benänden, vilket gör att de delvis tappar sin stötdämpande och kraftöverförande funktion, vilket ökar risken för skador.

Lysyloxidas hämmas av hormonet östrogen, vilket innebär att kvinnor i fertil ålder får ett vekare kollagen. Det innebär att kvinnor lättare vrickar sig eller t ex får korsbandsskador, men drabbas mer sällan av muskelbristningar då senorna och Fascian är mer elastiska (inte har lika många tvärbindningar).

  • Arruda et al, 2006. Regional variation of tibialis anterior tendon mechanics is lost following denervation.
  • Curwin etal, 1994. Regional and Age Variations in Growing Tendon.
  • Gautieri et al, 2014. Age- and diabetes-related nonenzymatic crosslinks in collagen fibrils: Candidate amino acids involved in Advanced Glycation End-products
  • Lee et al, 2015. Estrogen Inhibits Lysyl Oxidase and Decreases Mechanical Function in Engineered Ligaments.
  • Snedeker & Gautieri, 2014. The role of collagen crosslinks in ageing anddiabetes – the good, the bad, and the ugly