Fascia är inget nytt!

Det pratas mycket om Fascia nu, men Fascia är inget nytt. De senaste 10-20 åren har forskningen om Fascia fått ett enormt uppsving och den har också blivit mer tvärvetenskaplig. Det har givit en ny definition av Fascia genom en större förståelse av dess ursprung, sammansättning och funktion, och forskarna beskriver Fascia i ett helt nytt ljus. Man har fått en större kunskap och förståelse för Fascians betydelse som ett helt system, det har givit en vidare helhetssyn på kroppen. Något som den österländska medicinen har känt till i tusentals år men den västerländska medicinen ansett som flum, eftersom man inte riktigt har kunnat förklara rent fysiologiskt vad det är som händer vid t ex akupunktur och att chi cirkulerar i kroppen. Den alltmer omfattande forskningen som ger nya kunskaper och insikter om Fascians uppbyggnad och funktion får den västerländska och österländska medicinen att mötas! Nu börjar fysiologiska förklaringar utkristallieras. 

Inom osteopatiska behandlingsformer är också Fascia välkänt, inte bara som kollagenhinnor runt organ och muskler, utan som en mångfacetterad vävnad med betydelse för hela kroppens fysiologi. Osteopatins grundare, Andrew Taylor Still, förstod detta redan på senare delen av 1800-talet. Han var den första att beskriva att Fascia innehåller nervreceptorer. Även om man inte kunde förklara det man vet idag om beståndsdelar och funktion, hade man en förståelse för helheten och Fascians betydelse och reaktioner vid behandling. Idag har man fått mer kunskap om hur Fascian är uppbyggd och om dess grundkomponenter. Därmed har man fått förståelse för att Fascian är inblandad i ALLT som händer i vår kropp!

Fascia har sedan lång tid tillbaka endast ansetts som en ”trög”, inte ”speciellt levande”, endast paketerande vävnad. Dess uppgift har ansetts vara ett mekaniskt stöd för andra mer intressanta strukturer och organ i kroppen. Den har förknippats med de kraftiga vita hinnor som omsluter stora muskelgrupper, framför allt i rygg och på buken (och görs fortfarande av de som inte tagit till sig ny Fasciaforskning). Kollagenrika hinnor som tydligt syns och kan dissekeras bort i lager. Men Fascian har också en mer osynlig del, den består också av mycket tunna kollagenfibrer och av ett flöde, en gel av vatten bundet till bland annat hyaluronsyra mellan kollagenfibrerna, men också ett än mer osynligt flöde av elektroner, energi! Kollagen och vatten fungerar som halvledare och leder elektroner. Den här mer lösa, flytande typen av Fascia finns runt varje cell i kroppen.

Fascian är alltså en otroligt heterogen och även anisotrop vävnad (har olika egenskaper i olika riktningar) och är ingen passiv ”vit hinna” runt en muskel. Den har olika sammansättning och egenskaper beroende på var den finns och hur den belastas. Den är vital och livsviktig för all funktion i kroppen, ned på minsta cell- och molekylnivå, och sköter inte endast den kraftöverförande och smörjande funktionen i rörelseapparaten, eller att separera och hålla organ på plats, som de flesta associerar med Fascia. Fascians nätverk och kontinuitet gör att varje cell i kroppen har kontakt och kan signalera och kommunicera, på många olika sätt, via molekyler, joner, tryck, vibrationer, ljus. Bland annat hyaluronsyran, som är en viktig komponent som binder vatten i Fascian, påverkas starkt av vibrationer, tryck, pH, temperatur mm. 

Tar vi en muskel som exempel så består den av fascia innehållande muskelceller med uppgift att kontrahera. Runt varje muskelcell, runt buntar av celler och runt hela muskeln så finns en sammanhängande Fascia, men med lite olika sammansättning, och allt har kontakt, även mellan ”lagren”. Det är ett kontinuerligt, sammanhängande nätverk. Den bygger också på liknande sätt upp andra vävnader och organ. Även nervsystem och runt hjärna och ryggmärg. Man kan inte ta på en kropp eller behandla på något sätt utan att vidröra och påverka Fascian. Allt du tillför kroppen, det du äter, varenda rörelse, kraft, energi, ljus utifrån påverkar Fascian. Även krafter inifrån, dina tankar och din sinnesstämning, har betydelse för Fascian.

Vad är det då för skillnad på bindväv och Fascia? Egentligen ingen alls. Ibland tolkas bindväv som ett vidare begrepp då det innefattar brosk och skelettvävnad också. Medan andra menar att även skelett och brosk är Fascia. Det är faktiskt så att ser man till ursprung och sammansättning så är även skelett och brosk Fascia. Man kan säga att förutom skelettets mineralinnehåll så är det en fråga om de ingående komponenternas proportioner. Löser man ut mineralerna ur ett skelett så blir det alldeles mjukt och böjligt.

Det viktiga är också att förstå vilken enorm betydelse Fascian har för vårt välmående, inte bara vad gäller rörelse och kroppshållning, utan också hur den medverkar vid alla processer i kroppen, cellernas kommunikation, transporter, lymfflöde, inflammationer, läkningsprocesser, smärta, ärrbildning mm, mm! Alla sjukdomar och skador, fysiska eller mentala, påverkar Fascian och vice versa, sjukdomar påverkas av Fascian. 

Forskarna är inte helt ense om terminologi och definitioner, man använder olika termer men menar samma sak. Alla är dock ense om hur betydelsefull Fascian är och att den åsidosatts och negligerats under hela den moderna medicinutbildningen. Den vita hinnan av bindväv som skärs bort och slängs vid dissektioner för att fokusera på ett ”viktigare” organ. Hur ska man då någonsin få upp ögonen och förstå dess betydelse?