Är din Fascia sur?

Hur kan Fascian bli sur?

Då den mat vi äter förbränns i kroppen bildas det nedbrytningsprodukter (metaboliter). Det kan bli sura eller basiska metaboliter, beroende på vad vi äter. För att kroppens syra-basbalans ska fungera och hållas stabil så har vi flera olika buffertsystem. Det är viktigt att pH i vårt blod hålls konstant inom ett snävt intervall, 7,35-7,45, för att vi ska fungera och må bra. Varierar pH utanför intervallet så blir man allvarligt sjuk. Det är vanligare att drabbas av för lågt pH, acidos, än för högt, alkalos. Metabolisk acidos är ett tillstånd där överskott av sura metaboliter ansamlas i vävnaden utan att framkalla akut sjukdom. Njurarna är viktiga för syra-basbalansen och de hjälper till att föra sura och basiska ämnen ut ur kroppen via urinen, och lungorna för ut koldioxid (svag flyktig syra) via utandningsluften. Sura metaboliter kan också svettas ut vilket innebär en kraftigt illaluktande svett. Då vi blir äldre minskar njurarnas effektivitet och vi kan få svårare att bibehålla ett svagt basiskt pH. 

Äter vi mycket surgörande mat, vilket är väldigt vanligt i en västerländsk diet, kan, som sagt, sura metaboliter ansamlas i vävnaden och ge upphov till metabolisk acidos. Då njurarna har uppnått sin maxkapacitet för att avlägsna syror börjar sura metaboliter istället ansamlas i bindväv och skelett, alltså i Fascian. Blodets förändring i pH är dock mycket liten. Inlagring av sura metaboliter i Fascian gör att den får försämrade egenskaper, viskositeten ökar, det kan bli förtätningar och glidegenskaperna försämras vilket kan ge upphov till ryggvärk mm. En mängd olika sjukdomar förknippas också med metabolisk acidos, som t ex cancer, njursten och urkalkning av skelettet/benskörhet. Försurningen anses också ha många fler negativa effekter, som till exempel att snabba på åldrandet, gynna inflammationer, trötthet, försämrat immunförsvar, ökad fettinlagring och minska utsöndringen av thyroideahormoner. Även vår tarmflora påverkas av vad vi äter och mikrobernas ämnesomsättning har stor betydelse för vårt immunförsvar och vår hälsa. Forskning visar att en västerländsk diet (mer försurande) gynnar fler patogena mikrobsläkten än en afrikansk diet med mer fibrer och grönsaker.

Vad ska vi då äta för att inte få en sur Fascia?

I princip gäller att frukt och grönsaker, utom proteinrika baljväxter, är basbildande, medan proteinrika livsmedel som kött, fisk, mejeriprodukter och spannmål är surgörande. Även socker, kaffe och alkohol har en kraftigt surgörande effekt. Livsmedlets eget pH säger ingenting om dess bas- eller surgörande egenskaper. Det är vad som bildas i kroppens metabolism som är avgörande. Till exempel är citron och lime basgörande men sura i sig själva. Frukt och grönsaker med högt innehåll av magnesium, kalcium och kalium har en basgörande effekt. Mycket svavel och fosfor har surgörande effekt. Har grönsakerna vuxit på sura jordar, med pH under 6, vilket tyvärr är vanligt idag, innehåller de mindre mängd kalcium och magnesium och är alltså mindre basgörande. Eftersom konventionellt jordbruk oftast endast gödslas med konstgödning av typen NPK, kväve, fosfor och kalium, innebär det att jordarna blir surare och surare och mer och mer utarmade på många viktiga mineraler. Det här kan innebära att den mat vi ofta äter gör vår fascia surare. Ekologiskt odlade grödor har en bättre mineralsammansättning. Ett måttligt intag av proteinrik mat ihop med mycket grönsaker för att balansera upp syrabildningen kan ge en bättre hälsa. Självklart måste vi även få i oss näringsämnen som är surgörande, det gäller bara att få en bättre balans och kombinera ihop med mycket basgörande frukt och grönsaker.

Hur kan jag ta reda på om jag är försurad?

En enkel test av urinens pH med lackmuspapper, morgonurin, kan ge en bra bild av kroppens syra-basbalans. Ett bra värde ska vara mellan pH 6,5 – 7,5, under 6,5 indikerar metabolisk acidos. Hamnar pH över 7,5 tyder det i sin tur på en så kraftig försurning att kroppen har börjat bryta ner muskulatur för att bilda ammonium (av aminosyran glutamin), som är starkt alkaliskt, allt för att försöka neutralisera syraöverskottet. Resultatet blir att urinen visar ett högt pH men kroppen är starkt försurad!

Vad gör jag om kroppen är sur?

Är man helt frisk och äter en stor del grönsaker i sin dagliga diet så ska kroppens buffertsystem klara av att neutralisera syraöverskott. En stor köttkonsumtion, protein- och energität mat med lite frukt och grönt kan i längden ge smygande metabolisk acidos, även om man är ung och frisk. För att minska den sura inlagringen och rensa ut syraöverskott bör man äta mer vegetabilier, och minska köttkonsumtionen, för en bättre balans. Försök att utesluta eller minska mängden socker, kaffe och alkohol. Det kan ta tid att rensa ut de sura metaboliterna ur kroppen och det kan behövas hjälp med basiska tillskott, till exempel lite natriumbikarbonat före sänggång, under en kur på några veckor. Håll koll på förändringen i urinens pH. Att sedan fortsätta att äta mycket grönsaker är gynnsamt på många sätt. Regelbunden behandling av Fascian hjälper också till att hålla igång flödet och rensa ut sura slaggprodukter.