Vibrationer och fascia

Rytmiska och dynamiska moment, egentligen olika vibrationer, har varit en av grundstenarna i osteopatisk behandling sedan slutet av 1800-talet, då Andrew Taylor Still grundade osteopatin. Still och hans tidiga elever använde dynamiska och periodiska mobiliseringar i sina behandlingar. Vibrationerna kan utföras med händerna eller med hjälp av maskinella verktyg. Robert Fulford introducerade på 1950-talet sin så kallade ”percussion hammer”, vilken sedan har vidareutvecklats.

Vibrationer har stor effekt på kroppens flöde i Fascian, den extracellulära matrixen med sin grundsubstans, eller interstitium. Att flödet fungerar har betydelse för cellernas metabolism, att närings- och avfallsutbyte fungerar, att lymfsystemets transport av vätska, immunförsvarceller, proteiner och andra molekyler fungerar, att blodcirkulationens transport fungerar, att nervsystemet fungerar, att respirationssystemet fungerar mm. Flödet i Fascian påverkar, och påverkas av, specifika egenskaper hos de komponenter som bygger upp den extracellulära matrixen och har också piezoelektriska effekter på kroppen.

Tack vare Fascians sammanhängande kontinuitet, så påverkar varje rörelse, belastning eller restriktion i en lokal del av kroppen, hela kroppen. Rörelsen eller belastningen är inte ett isolerat fenomen. Oavsett om belastningen i ett område beror av fysisk skada eller kemisk påverkan så kommer det påverka och ge förändringar av Fascians egenskaper som viskositet och sammansättning, vilket kommer att ge minskad rörelseförmåga och förtätning med försämrad funktion för enzymer och endokrin sekretion. Hela kroppens balans kommer alltså att rubbas och de normala kroppsfunktionerna försämras. I förlängningen framkallar det inflammation och sjukdom.

Vibrationer kan skapa möjligheter för kroppen att återfå balansen, och ett förbättrat flöde kan ge möjligheter till återhämtning och självläkning. Ett fritt flöde utan restriktioner underlättar rörelser och kroppens alla funktioner som en komplex, integrerad helhet. För att alla funktioner, med alla enzymer och coenzymer, med mera i kroppen ska fungera så krävs också att alla komponenter och byggstenar finns i tillräcklig mängd, alltså ett tillräckligt näringsintag. En brist av en liten mineral eller ett vitamin kan spoliera en hel kedja av reaktioner och rubba en mängd funktioner och kroppens homeostas och skapa sjukdom.