Vad är fascia?

Den gamla synen på fascia är att det är den vita hinnan vi ser runt en muskel (köttbit)! Det ger en tanke att den delar upp kroppen i skilda lager av vävnad, vilket inte är helt rätt!

Fascia är mycket mer än så! Väldigt lite uppmärksamhet har ägnats åt fascians makroskopiska och histologiska uppbyggnad.

Under anatomilektioner har man tagit bort alla hinnor, fascia, vilket gjort att man har missat förståelsen för dess funktion att upprätthålla kontakt, kommunikation och separation mellan vävnader och organ!

Carla Stecco och Fabrice Duparc skriver 2011 i nr 33 av ”Surgical and Radiologic Anatomy” att av alla de artiklar som publicerats i denna skrift under det senaste årtiondet, har endast 14 titlar nämnt ordet fascia! Antagligen långt många fler idag, åtta år senare.

Hela vår kropp, all vävnad, består av celler och den substans som finns utanför, runt om cellerna, det vi kallar den extracellulära matrixen, förkortas ECM. ECM består av fibrer (fiberproteiner t ex kollagen) och en flytande, gelliknande substans som vi kallar grundsubstans.

Fibrerna ger stabilitet och elasticitet och grundsubstansen ansvarar bland annat för transport, stötdämpning och glidförmåga.

Så alla celler i kroppens olika organ binds samman av denna extracellulära matrix vilket gör att hela kroppen kan kommunicera som en helhet!

Cellerna har ju också olika uppgift och också olika namn beroende på uppgift och vilken typ av vävnad och organ de finns i, t ex muskelceller bygger upp muskler och kan kontrahera, celler i benvävnad, osteoblaster, bygger upp skelett.

Men alla dessa celler finns i en sammanhängande struktur, den extracellulära matrixen, så att de kan kommunicera och känna av varandra!

Så denna ECM, invävd överallt i kroppens vävnader, är det vi kallar för fascia eller bindväv, men även fascian måste ha sina egna celler som bildar dess beståndsdelar och ”styr” över fascians sammansättning beroende på vilka krav som ställs på just den kroppsdelen i ett visst ögonblick och cellerna kan också kommunicera med andra celler.

Några av fascians celler är t ex fibroblaster, som bland annat bildar kollagen och fasciacyter, som bildar hyaluronsyra.

Fascia är ett tredimensionellt kontinuerligt nätverk av olika celler och det som finns runt om cellerna, ECM.  Detta nätverk av fibrer och grundsubstans sträcker sig från hudytan, nedåt på djupet och åt sidorna, med fiberproteiner, som bildar så kallade fibriller, som vävs in i varandra och har en kontinuitet ända in i benhinnor och benvävnad och alla organ och celler i kroppen, så att allt har kontakt, ända ner till cellnivå och in i cellernas kärnor via cellskelettet.

Fascians strukturella nätverk från överhud till benvävnad, är inte endast en sammanbindande vävnad, bindväv, utan är en helt grundläggande vävnad för kroppens helhet! Kroppens celler kan inte ensamma få ihop vävnader till en sammanhängande helhet. Cellerna kräver support och en strukturell stomme som ramverk. Den stommen är fascian! Fascian är den enda vävnad som har kontakt med alla andra vävnader i kroppen (Langevin 2002, 2006, Pischinger 2007).

Bindväven/fascian kan delas in i tre undergrupper;

Specialiserad bindväv:

  • hit räknas fett-, brosk- och benvävnad

Egentlig bindväv

  • Lucker (areolär) och fast bindväv

Embryonal bindväv

  • Mesenkym är omogen bindväv, ursprunget till all bindväv, med en tunnflytande ECM eftersom fiberproteinerna inte hunnit bli fullt utvecklade, innehåller kollagen typ III.
  • Innehåller en större mängd vatten och hyaluronsyra.

Det är den egentliga bindväven som vi menar då vi säger fascia, men som framgår av texten ovan är det hela tiden sammanhängande övergångar mellan de olika vävnadstyperna och allt har kontakt och är invävt i varandra. All bindväv, oavsett om vi pratar fascia, brosk, skelett med mera har samma ursprung, embryots så kallade mesoderm. Även all vår muskulatur, blod- och lymfvävnad, könsorgan, slemhinnor runt alla håligheter mm har samma ursprung, mesodermet.

Den egentliga fascian klassificeras vanligtvis i;

  • Lös/areolär och
  • Oregelbunden fast/tät fascia

beroende av sammansättning och proportioner av ingående komponenter

men även i

  • Ytlig fascia och
  • Djup fascia (myofascia)

beroende av placering i kroppen.

”Fascia är allt”

I boken av Guimberteau & Armstrong, 2015, ”Architecture of Human Living Fascia”, föreslår Guimberteau följande definition av fascia;

“Fascia is the tensional, continuous fibrillar network within the body, extending from the surface of the skin to the nucleus of the cell. This global network is mobile, adaptable, fractal, and irregular; it constitutes the basic structural architecture of the human body.”

Enligt Fascia Research Society och dess Fascia Nomenclature Committee, med Stecco, Adstrum, Schleip, Hedley, Yucesoy i spetsen, så är den senaste nomenklaturen för fasciasystemet 2018, som följer:

”The fascial system consists of the three-dimensional continuum of soft, collagen containing, loose and dense fibrous connective tissues that permeate the body. It incorporates elements such as adipose tissue, adventitiae and neurovascular sheaths, aponeuroses, deep and superficial fasciae, epineurium, joint, capsules, ligaments, membranes, meninges, myofascial expansions, periostea,retinacula, septa, tendons, visceral fasciae, and all the intramuscular and intermuscular connective tissues including endo-/peri-/epimysium. The fascial system surrounds, interweaves between, and interpenetrates all organs, muscles, bones and nerve fibers, endowing the body with a functional structure, and providing an environment that enables all body systems to operate in an integrated manner.”

Citat från Jap van der Wal, 2009:

”The architecture of the connective tissue, including structures such as fasciae, sheaths and membranes, is more important for understanding functional meaning than is more traditional anatomy, whose anatomical dissection method neglects and denies the continuity of the connective tissue as integrating matrix of the body.”

Med dessa förklaringar av fascia förstår man hur viktigt det är att se kroppen som en helhet och inte del för del som man oftast hittills gjort! Findleys uttryck ”Fascia är allt” är nu lätt att förstå!

Fascians anatomi & fysiologi

Fascians embryologi

Hela kroppen, alla vävnader och organ formas utifrån tre olika celltyper (groddskivor). En av dem, mesodermet är ursprunget till all bindväv och fascia, benvävnad, brosk och muskulatur.

Read more

Guimberteau

Kirurgen Jean Claud Guimberteau har under 15 år, genomfört mer än 1200 undersökningar av Fascia som han har filmat med endoskop in vivo (i levande objekt), i samband med kirurgiska ingrepp på människa

Read more

Kollagen

Näst efter vatten är kollagen den vanligaste komponenten i bindväv. Kollagen utgör ca 30% av kroppens protein.

Read more

Hyaluronsyra

Hyaluronsyra sköter en mängd olika fysiologiska funktioner i vår kropp och den är mycket viktig för att glidfunktionen mellan olika muskellager och muskelfibrer ska fungera

Read more

Vad är fascia – i detalj

Hela vår kropp, all vävnad, består av celler och den substans som finns utanför, runt om cellerna, det vi kallar den extracellulära matrixen

Read more

Vad består fascia av?

Vår kropp består av celler och det som är utanför cellerna, den extracellulära matrisen (ECM). Fascia är ECM och de celler som skapar och underhåller ECM. Här listar vi fascians komponenter.

Read more