Vad skulle hända om fler människor visste hur deras kropp fungerar?

 • Vad skulle hända om fler människor visste hur deras kropp fungerar?
 • Om fler visste hur man hanterar stress, håller sig hälsosam och ökar sin egen förmåga till läkning?
 • Vad skulle hända om människor visste hur immunförsvaret fungerar och hur man undviker att bli sjuk?
 • Om man lär sig blir av med smärta eller hur man ökar sin prestationsförmåga?
 • Vad skulle hända om människor förstod att det inte finns någon separation mellan tankar, känslor och den fysiska kroppen?
 • Om fler förstod vad som faktiskt händer i kroppen när man är stressad, rädd eller osäker?
 • Vilka möjligheter öppnas om människor förstår vad de kan bli, vad deras potential egentligen är och hur de påbörjar resan att nå den potentialen?

Fasciaguiden som recept

Syftet med Fasciaguiden är att ge människor kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Vi tror att det är en nyckel eller ett första steg mot faktiskt förändring. Förändring av människor, förändring av samhällen, förändring av världen.

Men hur väcker vi förundran och nyfikenhet att förstå kroppen? Hur håller vi den fysiska levande kroppen intressant i en uppkopplad digital tidsålder?

De senaste åren har vi utvecklat en enkel men otroligt kraftfull metod för att stimulera samtal och insikter om kroppen, som idag används av hundratals professionella inom hälsa för att inspirera kunder och andra medmänniskor och stärka relationer och band människor emellan.

Den metoden heter ”Fasciaguiden som recept”.

Fasciaguiden som recept är en metod du kan använda dig av för att hjälpa de du bryr dig om mest att nå sin fulla potential (och i förlängningen bli fantastiska ambassadörer).

VARNING! Det här kan låta alldeles för enkelt, men det är extremt kraftfullt (och beprövat)

 • Tänk på en av dina favorit- kunder/vänner/personer – någon som du bryr dig om och vil inspirera eller hjälpa
 • Vad behöver de förstå, lista ut eller inse för att kunna ta nästa step i sin personliga utveckling
 • Gå igenom listan nedan och hitta en artikel, video, poddavsnitt (eller hitta det någon annanstans) som du tror skulle kunna inspirera dem, tända en gnista av nyfikenhet som får DEM intresserade av att lära sig mer om sin kropp
 • Ta fram din telefon
 • Skicka ett SMS där du skriver någonting i stil med ”Hej FÖRNAMN! Jag läst/såg/hörde just den här intressanta artikeln/videon/podcasten om ÄMNE och tänkte på dig”
 • Titta/lyssna/läs själv igenom det du skickar och förbered dig på ett inspirerande samtal
 • Upprepa så många gånger du vill och var inte rädd för att skicka fler gånger till samma person

Tips från coachen

Podcast: Kunskap om kroppen på ett enkelt sätt

Vad innebär det för dig som människa när du lär dig mer om hur kroppen fungerar? Hur använder du kunskap om din egen kropp i ditt vardagliga liv? … och hur undviker du att bli stressad över att du INTE gör saker du vet är bra för kroppen?

I det här avsnittet av Fasciaguiden pratar vi om varför det är vi vill ge människor kunskap om sin kropp på ett enkelt sätt och om vad som händer när människor blir mer medvetna, hur man hanterar insikterna om vad man egentligen mår bra av och varför man absolut inte ska svälja det vi och alla andra säger med hull och hår.

Har mina problem med Fascia att göra?

De flesta frågor vi får handlar om olika problem och besvär kopplade till Fascia. Hur kan Fascia innebära ett nytt sätt att behandla och förebygga problem?

117. Ont i ryggen

Ryggvärk är den tredje vanligaste diagnosen vid långa sjukskrivningar och länge har det varit svårt att förklara varför man får ont i ryggen.

126. Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett av våra absolut största folkhälsoproblem och givetvis läggs mycket energi och resurser på att hitta en lösning.

Fascia Research Database

De senaste årens forskning om Fascia har lett till ett helt nytt sätt att se på hälsa, värk och smärta. I Fasciaguidens forskningsdatabas har vi samlat hundratals forskningsrapporter om Fascia.

130. Vad är Fascia?

Fascia är nätverket av fiberproteiner som omsluter allt i kroppen, från muskler och skelett till organ och celler.
Fascia är också flödet som rör sig mellan alla celler.