Hur lär vi oss förstå Fascia?

Nya upptäckter väcker nya insikter. Vi har hållit mängder av föreläsningar om Fascia sedan 2015 och vi börjar ALLTID med att prata om perspektiv.

Den första delen av Fasciaguiden handlar om att vi i nästan hela våra liv tränat på att INTE kunna första Fascia. Hela vår värld är både teoretiskt och FYSISKT uppbyggd på idéen om att dela upp och separera – så till den grad att vi själva ser på vår kropp som något vi har, inte något vi är. Dessutom har vi sedan lång tid tillbaka låtsas som att en levande kropp och en död kropp är samma sak.

Forskningen om Fascia innebär mycket mer än nya förklaringar till värk och smärta. Det vi idag vet om Fascia tvingar oss att ifrågasätta hela vårt sätt att se på kroppen – det tvingar oss att byta perspektiv.

Vad är Fascia? Animation om hur ny forskning förändrar synen på värk & smärta

  • För att förstå ett annat perspektiv kan det vara intressant att studera sitt eget. Varför ser vi på världen på just det sätt som vi ser på den?
  • Ett sätt att förstå varför man har det perspektiv man har är genom idéhistoria. Hur har de idéer vi idag tar för givna, t.ex. att jorden är rund eller att vi består av atomer, blivit till?
  • Idéhistoria är i sig såklart en komplex vetenskap, men vi tog oss friheten att göra en förenklad beskrivning:

För att förstå Fascia måste vi börja om från Scratch

2015 blev veterinär Vibeke S Elbrønd först i världen med en publikation om Fascia på hästar. För att lyckas med det behövde hon sätta sig in i den befintliga forskningen om Fascia – vilket i sin tur gett henne en bred förståelse för var forskningen befinner sig och vilka utmaningar det medför.

Fasica är ett nytt sätt att tänka på, och i en intervju från februari 2018 berättar Professor Elbrønd om hur de senaste tio årens upptäckter innebär att vi måste börja om från början i vårt sätt att förstå kroppen.

  • null
    Av Axel Bohlin Grundare & Redaktör, The Fascia Guide