Hållbar hästhållning

I det första avsnittet djupdök vi direkt in på Fascia, ny forskning och hur en förändrad syn på små saker i dagens hästhållning kan göra stor skillnad för hästens välmående. Här följer vi upp på det lite mer konkret, vad kan man som hästägare själv göra? Vad bör man fundera över och kanske mer utifrån hästens perspektiv snarare än människans? Var allting bättre förr? Finns det god hästkunskap som riskerar att försvinna och varför är intresset för just själva kunskapen kring häst så mycket lägre idag än bara 20 år sedan?

Har du några frågor eller synpunkter? Kontakta oss direkt på [email protected]

Alla avsnitt