Magsår – hur du upptäcker, förebygger och hur det påverkar din häst

I detta avsnitt går vi in på djupet kring magsår hos häst, något som tyvärr är alldeles för vanligt förekommande.

Vi pratar både om vad som händer rent fysiskt och vad man som hästägare kan och bör göra både för att både upptäcka, åtgärda och avhjälpa det.

Diskussionerna leder även in på dricksvatten, hur viktigt är det egentligen med daglig rengöring av hinkar/vattenkärl och vattnets egen kvalitet?

 

Har du några frågor eller synpunkter? Kontakta oss direkt på [email protected]

Alla avsnitt