Grunden till Fasciaguiden

Vi går igenom hur forskning faktiskt görs och vad man egentligen kan dra för slutsatser om hur något påverkar en levande kropp genom att göra studier utanför kroppen i en artificiellt miljö, helt utan liv, flöde och cellkommunikation