Anatomy Trains av Tom Myers hjälper oss förstå rörelseapparaten 

Tom Myers har studerat fascia sedan 70-talet och har även sammanfattat andra forskares forskning om fascia.

Det Myers kanske är mest känd för är de kraftöverföringslinjer som han beskriver i sin bok Anatomy Trains. Dessa kan vara en bra grund för ökad förståelse kring fascians funktioner. Även om alla dessa linjer även går ihop i varandra och hela fascian fungerar som en helhet och ett nätverk utan början och slut, kan det vara nyttigt att dela upp dem i dessa skilda delar och studera dess olika funktioner.

Läs mer om fascialinjer här.

TIPS: Hur du kan ”behandla” den ytliga rygglinjen själv

Ett exempel på en sådan linje är den ytliga rygglinjen (ytlig rygglinje) som går från huvudet ner till foten. Denna linje kopplar samman och skyddar hela den bakre sidan som en ryggsköld, från undersidan foten till toppen av skallen i två delar. Från tår till knän och från knän till ögonbryn.

Ett mycket enkelt sätt att undersöka den ytliga baklinjens funktion och därmed förstå hur kroppen är sammansatt kallas ”träningsboll”.

  1. Stå upp med benen rakt och böj framåt. Målet är att fingrarna når marken, men det är okej om du inte når alla kommer inte kunna det. Observera hur långt ner du kommer.
  2. Ta en golfboll, en tennisboll eller något liknande och rulla den (med tryck) i cirka 1-2 minuter under varje fot.
  3. Upprepa steg 1 och notera hur långt ner du kommer nu. Du ska komma minst 5 cm längre ner. Annars upprepa steg 2 och försök igen.