En ny möjlig behandling för patienter med frusen skuldra (Frozen shoulder)?

Kan myofasciabehandling med pulserande vibrationer förbättra rörligheten för patienter med Frozen Shoulder? – En fallstudie.

Borg Håkan, Bohlin Hans and Ranje Nordin Camilla

Journal of Case Reports and Studies, 2019, Volume 7 | Issue 5

Tusentals patienter diagnostiseras årligen med Frozen Shoulder (FS) eller adhesiv kapsulit, där ledkapseln drar ihop sig och blir mindre flexibel. Tillståndet är smärtsamt, med nedsatt rörelseomfång (ROM) i skuldra och arm och det orsakar stort lidande, ofta med sömnsvårigheter och kraftigt nedsatt arbetsförmåga. Behandlingen som ges idag är delvis konventionell behandling med kortison eller NSAID-preparat, samt sjukgymnastik och annan terapeutisk behandling som vanligtvis har begränsad effekt.

Efter att cirka 50 patienter med frozen shoulder fått pröva denna typ av myofasciabehandling, med ökad rörlighet som följd, inleddes en forskningsstudie. Eftersom nuvarande behandlingsmetoder av frozen shoulder har en begränsat positiv effekt, syftade studien till att undersöka om denna nya typ av behandling kan vara en möjlig lösning för framtiden.

Studien undersöker om myofasciabehandling med hjälp av djupa pulserande vibrationer, kan ge ökat rörelseomfång och minskad smärta för dessa patienter.

23 patienter med diagnosen frozen shoulder inkluderades i studien. Tre behandlingar utfördes inom fastställda tidsintervall. ROM mättes före och efter varje behandling, bilder togs med en termografikamera och vinklar mättes.

Resultatet visade att 87 procent fick ökad ROM med 30 grader eller mer, att 52 procent av patienterna förbättrade ROM med 60 grader eller mer och att 30 procent återfick full ROM. 61 procent av patienterna rapporterade också förbättrad sömnkvalitet.

Studien indikerar att denna behandling möjligen skulle kunna förbättra rörelseomfång och välbefinnande för patienter med frozen shoulder. Ytterligare studier rekommenderas för att utvärdera och validera dessa fynd.

En validerad behandling av frozen shoulder skulle kunna innebära stora socioekonomiska fördelar och ökad livskvalitet för patienter med den diagnosen.

Ladda ner artikeln här

Innovativa behandlingsverktyg som används av hundratals terapeuter

Med ett nytt innovativt sätt att se på kroppen, baserat på den senaste forskningen, uppmärksammas det svenska medicinteknikföretaget Fascia Innovation AB i Helsingfors, Berlin, London och Frankfurt.

Med maskiner optimerade för behandling av Fascia har behandlingsmetoden hjälpt tusentals människor med problem som frozen shoulder och ländryggssmärta.

”Nu har vi med forskning bevisat framgången vi har haft med vår behandlingsmetod – och du får fantastiska resultat riktigt snabbt”, säger Hans Bohlin, uppfinnaren bakom de prisbelönta produkterna.

Studien i korthet

Patienter: Inklusionskriterierna var patienter som fått diagnosen primär frozen shoulder.

Upplägg: Tre behandlingstillfällen inom 37 dagar.

Fotografering: Rörelseomfång (ROM) dokumenterades med en termografikamera. Rörelser utfördes före och efter behandlingen och bilder togs i sex olika positioner.

Behandling: Mjuk och djup Fasciabehandling i ca 40 min med två Fascia Vibes behandlingsverktyg (som skapar harmoniska pulserande vågor). Följande områden behandlades.

 1. Sacrum
 2. Iliopsoas
 3. IT-bandet
 4. M Supraspinatus
 5. Muskulatur mellan scapula och thoracalkotorna; M Levator scapulae, M Serratus, M Splenius, M Rhomboideus, M Trapezius thoracis
 6. M Infraspinatus och M Triceps brachii’s ursprung mot axelleden
 7. Skallbasen och halsens sidor och M Trapezius cervicis mot axelled
 8. Utsidan överarm, M Deltoideus och alla muskler som fäster till tuberositas deltoidea på humerus.
 9. Nedre delen av bröstryggen, nedre delen av M Trapezius thoracis och under scapula, med armen böjd bakom ryggen, för att komma åt M Subscapularis.
 10. M Briceps brachii’s långa sena, Bursa intertubercularis och M Pectoralis fästen mot skuldra och överarm
 11. M Biceps brachii
 12. M Subclavius
 13. M Pectoralis major och minor

Resultat

Av 23 patienter som startade studien fullföljde 17 alla tre behandlingarna. Tre avbröt efter första behandlingen (en av dessa återfick full rörlighet efter en behandling) och tre avslutade efter behandling nummer två. Av de 17 som fullföljde fick sju tillbaka fullt rörelseomfång.

Alla patienter fick ökad rörlighet i varierande grad.

61 procent av totalt 23 patienter upplevde en förbättrad sömnkvalitet.

Två av patienterna som återfick full rörelse hade haft besvären mellan ett till två år. Koncentrationen av värme i nacken som först noterades på tre patienter, försvann i samtliga fall efter den första behandlingen. Sex patienter hade begränsad förbättring efter behandlingen, och alla av dessa hade andra problem kopplade till fasciaadhesioner.

Fascia – Kroppens nätverk utan början och slut

 • En ny Fascia-dokumentär har premiär den 18 oktober 2022.
 • Det är en introduktion till Fascia som nytt paradigm, som organ och som ett nytt sätt att tänka.
 • Syftet är att få så många som möjligt intresserade av denna nya forskning och att ge människor kunskap om sin kropp på ett enkelt sätt.