Varförär fasica bra?Varförär fasica bra?
Research Personal asked 4 år ago
1 Answers
Research Personal answered 4 år ago

Fascia är ett livsviktigt organ. Den ger struktur och stabilitet till hela kroppen. Den omger och vävs in i alla celler och organ och skapar en miljö för transport av näring, joner och andra molekyler och den är viktig för hela kroppens balans och kommunikation. Den är viktig för rörelseapparaten och överför muskelkrafter över långa avstånd, den fungerar som stötdämpare och fördelar krafter som kroppen utsätts för.