Varför är fascia spänd?Författare: "antonsljussarev"Varför är fascia spänd?
Research Personal asked 4 år ago
1 Answers
Research Personal answered 4 år ago

Fascia är väldigt anpassningsbar och omformar sig efter de krafter och den belastning den utsätts för. Överanstränger man en del av kroppen försöker fascian stärka upp och kan då bli för tät och stum.