Fascia bindväv skillnad?Fascia bindväv skillnad?
Research Personal asked 4 år ago
1 Answers
Research Personal answered 4 år ago

Det är i princip detsamma men det finns ingen riktig enighet om terminologin, bland forskarna. Bindväv anses ofta som ett vidare begrepp. Fascia är en del av bindvävssystemet. Med hänvisning till (Schleip et al, 2019), så är fasciasystemet en del av bindväven och “en fasciahinna” är en del av fasciasystemet.