Fascia hjälper oss att förstå kroppen som en helhet

Kroppen är allt bra fantastisk

Om du tar en balettdansös, en gymnast eller en trummis och studerar deras rörelse, känsla, timing är det lätt att fascineras av hur snabbt det går. När vi sedan lägger till det vi vet om kroppen idag, att vi har ca 37 triljoner celler och ca 100 000 proteiner, enzymer och hormoner som interagerar med varandra, på nolltid, för att styra och sköta kroppen. När vi vet att det dessutom skapas 40-100 000 nya celler varje minut.

Hur går det till? Hur fungerar kroppen egentligen? Hur får vi ihop dessa delar till en helhet?

Enda sedan Descartes 1600-tal har vi tagit isär och studerat delarna, vilket lärt oss otroligt mycket om kroppen och naturen, in till minsta partikel. Men då man inom fysiken ständigt undersökt universum har denna kunskap om micro alltid behövt fungera ihop med universum i stort.

Men när det gäller biologi är det mycket av det vi nu vet om kroppen som inte går ihop i den gamla modellen. Universum ser vi som en helhet bestående av delar som integrerar – men kroppen ser vi fortfarande som delar och vi tenderar att undvika ett helhetsperspektiv. Vi tror att ett ytligt skärsår läker, men vi har svårt att tro att ett sår inuti läker. Vi har svårt att förstå att hur du äter, rör dig och lever ditt liv även påverkar hur du mår – och vi har svårast att förstå att huvudet och kroppen faktiskt sitter ihop, att dina tankar påverkar din fysiska hälsa.

Synen på fascia har gått från ”något som bara var där” till ”det är allt”

Här kommer fascia in i bilden, för en stor anledning att vi inte undersökt fascian förrän nu är att vi helt enkelt skurit igenom den. Men hur kan du se kroppen som en helhet om du skär sönder och delar upp? Länge såg man fascia som något som bara ”var där”

”I flera hundra år har anatomer och kirurger som jag negligerat den här vävaden (fascia) då den inte verkar vara någonting. Men faktum är att den inte bara är något – den är allt!” – Dr. Jean Claude Guimberteau

När man började inse att fascian kanske har en funktion trots allt så började man forska. Med ny teknik som t.ex. ultraljud och kameror som kan filma levande vävnad under huden har förståelsen för fascians funktion gradvis ökat – och med det har en ökad förståelse för kroppen som helhet börjat växa fram.

Fascia är ett nätverk av bindväv som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett till organ och celler. Det är ”kostymen”, ”kroppsstrumpan” som håller alla delar i kroppen på plats, som underlättar rörelse, hållning, balans och som låter oss klara av trycket från gravitationen.

Har vi verkligen 600 muskler? Eller är det en enda stor muskel, en kroppsstrumpa, med 600 fickor eller påsar av fascia?

Genom fascia sker all kommunikation mellan alla kroppens delar. Det finns 6 gånger fler nervreceptorer i fascian än det gör i muskler, fascia finns i fast form, i flytande form (extracellular fluid) och kommunikationen i fascian är 15 gånger så snabb som i nervsystemet.

Det är där vi har hela vår intelligens, intuition och känsla, en förlängning av hjärnan om du så vill – det är det som gör att kroppen är en helhet och inte en massa delar.

”Fascia omsluter inte bara allt i hela kroppen, det vänder upp och ner på hur vi ser på den” – Tom Myers

Vi strävar efter att alltid ligga i framkant när det gäller ny teknik och ny kunskap. Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för dig att förstå det här paradigmskiftet. Vi har läst hundratals forskningsrapporter och tagit höjd för att förstå och förmedla all den fascinerande forskning om fascia för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt.

Ju mer vi lär oss ju mer inser vi att vi inte vet.

Förståelsen för Fascia förändras hela tiden och det är inte säkert att allt vi tror oss veta idag gäller imorgon – vad vi dock vet är att det inte ser ut som vi tidigare trott – och vi ser med spänning fram emot att lära nytt och lära mer.

  • null
    Av Axel Bohlin Grundare & Redaktör, The Fascia Guide