Att slå ett slag för det levande

En krönika av Per Johansson

I cyniska ögonblick infinner sig i mig tanken, att den enda kunskap och kompetens som beaktas och främjas idag är den som är kompatibel med och gynnar Maskinen.

Det saknas inte heller evidens för att så är fallet.

Så vad göra?

En väg är att på ett plan ignorera detta sakernas tillstånd och tänka och agera utifrån ett annat men högst giltigt perspektiv, nämligen det levandes.

Du lever. Jag lever.

Maskinen lever bara tack vare att vi springer med och låter oss inympas i den. I viss mån går det inte att komma undan.

Men vi är mer än så och det behöver vi uttrycka och tala om.

Jag har gjort det i många poddar och livesammanhang genom åren.

Ofta har jag då betonat, att allt vad tankemässig och ”andlig” utveckling heter måste förankras, uttryckas och därmed prövas i vardagslivet.

I detta vardagsliv närvarar vi via våra kroppar, vilka vi känner för dåligt trots att de lever lika mycket som vi själva gör på ”insidan”.

Det är mycket som skulle kunna bli mera genuint levande i samhället om vi hade lika mycket medkänsla, medförnimmande, med våra egna kroppar som vi har med våra tankar och känslor. De går inte riktigt att skilja åt nämligen, i vardagslivet. Fastän vi är bra på att göra det. Även jag.

Därför är det betydelsefullt att våra tankar om våra kroppars levande, vardagliga liv stämmer någorlunda överens med hur de egentligen beter sig, ofta oss ovetande.

Kunskap på det levandes grund blir då viktig. En kunskap som inte är helt kompatibel med Maskinen, jobbigt nog. Men som främjar våra liv.

Allt jag har sagt nu är den enda anledningen till att jag sedan ett par år tillbaka har engagerat mig i att bidra till att sprida kunskapen om fascia, kroppens största organ, dess ”helhetsorgan”, vars själva existens och funktioner bokstavligen kräver ett fokus på levande, hela kroppar. Sådana som du och jag, där vi vardagligen faktiskt befinner oss.

I traditionell kinesisk filosofi, praktik och medicin (qi gong, akupunktur) har man vetat detta, man har känt till fascians viktiga roll, i tusentals år. Likaså i Indien och på andra håll.

Nu har Västerlandets moderna kunskapsutveckling möjlighet att komma i kapp, till och med på sina egna premisser.

Men det gynnar inte direkt Maskinen.

Det är ett re-volutionerande, möjligt paradigmskifte.

Av alla ovanstående skäl stimuleras jag av att medverka i en större internationell konferens i Uppsala i början av november – Swedish Fascia Convention 2024. Hemsidan har just kommit upp så du kan ta en titt på vad det blir fråga om. Det skulle vara roligt om vi träffades där.

Det blir en konferens av möten och samtal, inte långa föreläsningar.

Om Swedish Fascia Convention

I över tio år har vi försökt förstå och förklara vad fascia är, varför det är så viktigt att förstå och hur hela vår uppfattning om kroppen och människan förändras när vi ser på oss själva som levande.

Vi är inte ensamma om det här. Framstående forskare som Guimberteau, Theise, Pollack och Levy har kämpat i motvind för att få människor att ta till sig den levande kroppen.

I november 2024 ska vi prata om det här, live, i Uppsala.